Zwrot akcyzy za paliwo – do końca lutego!

Rolnicy odzyskają ponad 1,1 mld złotych podatku zapłaconego w paliwie rolniczym. Jakie będą stawki i w jakim terminie rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

We wtorek 7 stycznia 2020 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku.  Wynosi ona 1,00 zł na 1 litr oleju.

Jest to taka sama stawka jak w poprzednim roku. Chociaż organizacje rolnicze apelowały do rządu o zwiększenie tej stawki. Jak podaje rząd, uwagi te nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczone możliwości budżetu.

 
Jakie będą kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkość stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego.

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości:

    100 złotych do 1 ha użytków rolnych,
    30 złotych do 1 DJP bydła.

 
W jakim terminie można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnicy muszą składać w urzędzie gmin.

Wnioski są składane dwa razy w ciągu roku:

    od 1 do 28 lutego 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
    od 1 do 31 sierpnia 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

 
Ponad 1,1 mld złotych rząd zwróci rolnikom za akcyzę zawartą w paliwie rolniczym

Z wyliczeń Rady Ministrów wynika, że o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze może ubiegać się łącznie ponad 1,385 mln gospodarstw rolnych, wśród nich ponad 340 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.

Rząd w budżecie na 2020 rok w rezerwie celowej „Dopłaty do paliwa rolniczego” zaplanował 1,180 mld złotych. Z tej kwoty 23,14 mln złotych trafi do urzędów gmin na pokrycie kosztów przeprowadzenia weryfikacji wniosków i wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Z kolei do rolników ma trafić 1 mld 156 mln 860 tys. złotych.

 
Samorząd rolniczy chce rozszerzenia dopłat do paliwa rolniczego do wszystkich zwierząt gospodarskich

W trakcie konsultacji społecznych do tego rozporządzenia Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o uwzględnienie dodatkowego zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego dla hodowców trzody chlewnej, koni, owiec i kóz, na tej samej zasadzie co obowiązuje hodowców bydła.

Z kolei jeden z postulatów Związku Sadowników RP dotyczył możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników posiadających grunty rolne w rożnych gminach do tylko jednej gminy na wszystkie swoje grunty lub do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednak ministerstwo i rząd nie uwzględniły tych uwag, ponieważ wymagają one zmiany ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *