Zwiększymy eksport do USA

Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z głównym ekonomistą Ministerstwa Rolnictwa USA Robertem Johanssonem.

Wizyta w Polsce związana jest z udziałem w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Rolnych AIAG.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim dyskusję nt. modeli rolnictwa w Polsce i USA, polityki rolnej, trendów na rynku światowym, narzędzi stabilizacji rynków rolnych, efektów zmian klimatu na rolnictwo, odnawialnych źródeł energii oraz doświadczeń w zakresie doradztwa rolniczego.

Ponadto podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zwrócił się z prośbą o wsparcie w jak najszybszym zakończeniu prac związanych z dostępem polskich produktów do rynku USA, w tym jabłek, drobiu i tytoniu.

Polska odnotowuje od 2014 r. dodatnie, rosnące saldo w wymianie produktów rolno-spożywczych z USA. W 2016 r. wartość eksportu do USA wyniosła 415,6 mln USD, podczas gdy wartość importu z USA wyniosła 327,4 mln USD.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *