Zwalczanie chwastów w zbożach ozimych po wschodach

Najbardziej ekonomiczne jest jesienne zwalczanie chwastów.

Wysokie i dobrej jakości plony uzyskamy wówczas gdy jesienią zadbamy o prawidłowy wzrost zbóż ozimych. Należy dopilnować, by plantacja pozostawała wolna od chwastów. Zboże pozbawione konkurencji o wodę, składniki pokarmowe oraz o przestrzeń do wzrostu może wtedy prawidłowo się rozkrzewiać co pozwoli uzyskać wysokie plony.

Optymalnym pod względem ekonomicznym i biologicznym terminem zwalczania chwastów w zbożach ozimych jest jesienne, powschodowe stosowanie herbicydów. Chwasty zwalczane są wówczas w początkowych fazach rozwojowych przez co są najbardziej wrażliwe na aplikowane substancje aktywne środków. Większość uciążliwych dla zbóż chwastów wschodzi jesienią i zimuje. Należą do nich m. in. miotła zbożowa, wyczyniec polny oraz przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny czy chwasty rumianowate.

Z szerokiej gamy środków zarejestrowanych do jesiennego zwalczania chwastów w zbożach ozimych możemy wybrać środki jednoskładnikowe oraz mieszaniny różnych substancji aktywnych.

Spośród preparatów jednoskładnikowych możemy znaleźć herbicydy zwalczające tylko gatunki jednoliścienne (pinoksaden). W celu jednoczesnego niszczenia gatunków dwuliściennych możemy zastosować chlorotoluron zwalczający skutecznie miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz chabra bławatka, rumian polny czy gwiazdnicę pospolitą. Środki zawierające tą substancję należy stosować od 2. liścia pszenicy, jęczmienia i pszenżyta oraz w pełni krzewienia żyta ozimego. Od szpilkowania do 3. liścia pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta możemy aplikować pendimetalinę, która skutecznie eliminuje miotłę zbożową oraz jasnotę purpurową i różową, gwiazdnicę pospolitą, niezapominajkę polną, tasznik pospolity. W średnim stopniu ogranicza wzrost przytulii czepnej oraz fiołka polnego.

Innym przykładem substancji stosowanych jesienią są chlorosulfuron oraz jodosulfuron metylosodowy. Należą one do pochodnych sulfonylomocznika i stosowane w maksymalnych, zalecanych dawkach zwalczają miotłę zbożową, a z gatunków dwuliściennych m.in. przytulię czepną, rumianowate, samosiewy rzepaku, mak polny i in.

W celu usunięcia z plantacji zbóż tylko gatunków dwuliściennych możemy zastosować diflufenikan lub halauksyfen metylu-Arylex. Pierwszy z nich skutecznie eliminuje m.in. fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, przetacznika bluszczykowego, tasznika pospolitego oraz tobołki polne. Druga substancja w maksymalnej dawce skutecznie zwalcza: bodziszka drobnego, jasnotę purpurową. przytulię czepną, chabra bławatka, gwiazdnicę pospolitą oraz przetaczniki.

W ochronie zbóż ozimych jesienią możemy również zastosować herbicydy wieloskładnikowe. Jest to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. Przede wszystkim połączenie różnych substancji poszerza spektrum działania na chwasty takich preparatów. Dodatkowo często substancje te należą do różnych grup chemicznych i posiadają różny mechanizm działania, co przyczynia się do zapobiegania powstawania odporności chwastów na herbicydy. Dane zebrane w wykazie herbicydów zalecanych do jesiennego stosowania w zbożach ozimych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn. 23-07-2021, pokazują, że dominują obecnie na rynku mieszaniny diflufenikanu (skutecznego w niszczeniu gatunków dwuliściennych) z różnymi substancjami. Połączenie diflufenikanu z chlorotoluronem można aplikować w pszenicy ozimej już od momentu szpilkowania, a w jęczmieniu i pszenżycie od fazy 3. liścia. Środki te skutecznie niszczą zarówno miotłę zbożową jak również: bodziszka drobnego, fiołka polnego, rumianowate, przytulię czepną i wiele innych.

Najliczniejszą grupę środków stanowią mieszaniny diflufenikanu z flufenacetem. Połączenie takie niszczy miotłę zbożową, marunę bezwonną, przetaczniki, mak polny, samosiewy rzepaku.

Skuteczne w zwalczaniu jedno- i dwuliściennych gatunków chwastów jesienią w zbożach ozimych mogą okazać się również mieszaniny diflufenikanu z prosulfokarbem czy z chlorosulfuronem lub z pendimetaliną. Miotłę zbożową i chabra bławatka wczesną jesienią zniszczy również mieszanina diflufenikanu z florasulamem i penoksulamem lub połączenie diflufenikanu z flufenacetem i metrybuzyną.

Mieszaniny florasulamu z diflufenikanem lub z 2,4-D, czy też z halauksyfenem metylu-Arylex to rozwiązania zalecane do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych. Mak polny, przytulia czepna czy maruna bezwonna skutecznie zostanie usunięta z plantacji dzięki połączeniu pendimetaliny z pikolinafenem.

Herbicydy zalecane do jesiennego stosowania w zbożach ozimych są w wykazie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl z dn. 23-07-2021.

Przed zastosowaniem herbicydów warto dokładnie zapoznać się z ich etykietą. Należy aplikować dawki zgodnie z wytycznymi producenta oraz ściśle przestrzegać faz rozwojowych zbóż.

dr Katarzyna Marczewska-Kolasa

IUNG-PIB Puławy,

Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *