Zwalczanie chorób liści w T-2

Warunki pogodowe w marcu utrudniały rolnikom wykonywanie zabiegów ochrony roślin.

W przypadku zwalczania chorób powodowanych przez grzyby chorobotwórcze, największe obostrzenia dotyczące temperatur stosowania dotyczą fungicydów z grupy triazole. Stosować się je powinno w temperaturze powyżej 12°C. Do zabiegu w terminie T-1, który wykonywany jest w końcu fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy 1-go, a niekiedy 2. kolanka (BBCH 31-32) zalecane są m.in. substancje czynne z innych grup chemicznych, jak np. imidazole, anilinopirymidyny, benzimidazole, morfoliny. Substancje czynne należące do tych grup występować mogą również w produktach dwu lub trójskładnikowych wraz z s.cz. z grupy triazoli. W takiej sytuacji ryzyko, że dany fungicyd nie zadziała jest mniejsze. W terminie T-2 kiedy zwalczamy choroby górnych trzech liści – flagowego, podflagowego i podpodflagowego i terminie od ukazywania liścia flagowego (BBCH 39) lub od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 41) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) nie ma już tak dużych wahań temperaturowych. Dlatego też możemy stosować wszystkie zarejestrowane w tej fazie fungicydy, biorąc pod uwagę spektrum występujących na danej plantacji sprawców chorób.
Dobór terminu zabiegu w terminie T-2 zależny będzie m.in. nasilenia występowania chorób na najwyższych liściach, od okresu czasu jaki upłynął od wykonania zabiegu w terminie T-1 oraz warunków pogodowych. W pszenicy zagrożenie stanowić mogą: septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści (DTR), rdza brunatna i rdza żółta. W pszenżycie ozimym spodziewać możemy się wystąpienia septoriozy liści, brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej i rdzy żółtej. W jęczmieniu groźne jest wystąpienie plamistości siatkowej jęczmienia, rynchsoporiozy zbóż oraz rdzy jęczmienia, a  życie również rynchosporiozy zbóż, rdzy źdźbłowej oraz septoriozy żyta. We wszystkich wymienionych gatunkach zbóż obserwować można objawy mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Choroba ta jest szczególnie groźna dla jęczmienia i pszenicy. Do zwalczania mączniaka prawdziwego zbóż i traw przydatne mogą być takie substancje czynne jak np. cyflufenamid, proquinazid, chinoksyfen lub metrafenon. Do stosowania w terminie T-2 w celu zwalczania chorób występujących na górnych blaszkach liściowych polecane są również mieszaniny fungicydów z takich grup chemicznych jak np.: strobiluryny, triazole, ftalany + strobiluryny, triazole + karboksyamidy, karboksyamidy + ftalany, triazole + karboksyamidy + ketoaminy, spiroksaminy + triazole, strobiluryny + karboksyamidy. Jak widać rozwiązań jest wiele, a przykłady fungicydów zarejestrowanych do stosowania w terminie T-2 zestawiono w tabeli.
Wykonanie zabiegu w terminie T-2 poprzedzone zabiegiem w T-1, którego celem jest zwalczanie chorób podstawy źdźbła oraz występujących w początkowych fazach rozwoju zbóż chorób występujących na liściach pozwala na zachowanie zielonej, pozbawionej zarodników grzybów i lub grzybni na powierzchni liści. Rośliny prawidłowo odżywione z nieuszkodzoną blaszką liściową mogą bez zakłóceń fotosyntezować, czego konsekwencją jest wytwarzanie kłosa oraz jego prawidłowe wypełnienie.

dr Joanna Horoszkiewicz Janka
IOR-PIB Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *