Znieść obowiązek potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników!

Realizując wniosek z VIII posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR w dniu 20 czerwca 2017 r. zwrócił się do Prezes Rady Ministrów w kwestii wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Zarząd KRIR przekazał informację, że wystąpił do Ministra Rozwoju i Finansów o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności. W odpowiedzi resort finansów poinformował, że rolnik prowadzący działalność rolniczą, o ile nie prowadzi jednocześnie działalności gospodarczej nie może być uznany za podmiot odbierający, w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów i nie podlega obowiązkowi potwierdzania odbioru paliwa (zobacz >>>).

Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że wielu rolników w dalszym ciągu dokonuje potwierdzenia odbioru paliwa, co jest dla nich bardzo uciążliwe, chociażby z uwagi na krótki termin na potwierdzenie – nie później niż w dniu roboczym, następującym po dniu dostarczenia towaru, ponieważ nie ma pewności i jasności przepisów prawa.

Przedstawiając powyższe, Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu zniesienie obowiązku potwierdzania odbioru paliwa przez wszystkich rolników i rozpowszechnienia informacji na temat aktualnych obowiązków rolników wynikających z ww. przepisów przez np. publikację na stronach internetowych resortu finansów i rolnictwa.

Wniosek przekazany został również do wiadomości Ministrowi Rozwoju i Finansów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *