Zmiany w regulaminie Rad Społecznych

Informujemy, że postulaty zgłaszane przez organizacje rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odnośnie zmian liczby członków organizacji rolniczych przy zgłaszaniu przedstawicieli do Rady Społecznej oraz liczby osób wchodzących w skład Rady Społecznej zostały zaakceptowane.

Do Rady Społecznej swoich przedstawicieli mogą zgłaszać organizacje rolnicze posiadające co najmniej struktury o zasięgu wojewódzkim i mające minimum 700 członków w skali kraju (a nie jak wcześniej 1000), zaś liczba członków Rady Społecznej została zwiększona z 11 do 13.

W związku z tym Zarządzenie nr 21/2018/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zostało zmienione Zarządzeniem nr 35/2018/Z z dnia 05.03.2018 r.

Wnioski o powołanie przedstawicieli organizacji rolniczych do Rady Społecznej mogą być składane do 9 marca br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *