Zmiany dla prosumentów w OZE

Prezes KRIR W. Szmulewicz zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, wyrażam sprzeciw przeciwko zaproponowanym zmianom w systemie rozliczania prosumentów ze sprzedawcą energii elektrycznej.

W ramach zaproponowanego sytemu tzw. net-billingu, energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Podstawą rozliczeń będzie depozyt prosumencki, czyli konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Zaproponowany system jest niekorzystny dla prosumentów ze względu na dużą różnicę cen energii na rynku a stawek proponowanych przez operatora. Stanowi to zagrożenie dla wyhamowania inwestycji gospodarstw domowych w instalacje odnawialnych źródeł energii, ze względu na wydłużony czas zwrotu inwestycji.

W związku z czym wnioskujemy, aby cena energii wprowadzana przez prosumenta do sieci nie była niższa niż 25% ceny energii sprzedawanej przez operatora sieci.

W powyższej sprawie zwrócnono się również do Marszałka Senatu RP T. Grodzkiego oraz Wicepremiera H. Kowalczyka – ministra rolnictwa i rozwoju. wsi

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *