Zmiana okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 8 czerwca 2017 r. przekazała KRIR następującą informację:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia MRiRW z dnia 23 maja 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (DZ.U. z 2017, poz. 1 053), przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z dnia 15 maja na dzień 1 czerwca, a zakończenia z dnia 15 lipca na dzień 31 lipca. ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Ponadto, celem poinformowania jak największej liczby rolników o wydłużeniu w/w terminu, ARiMR podjęła następujące działania:

a) Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR zostali zobligowani do umieszczenia w widocznym miejscu w Biurze Powiatowym informacji dla rolników o następującej treści:

„ Ważne dla rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności na rok 2017 i podlegają obowiązkowi stosowania dywersyfikacji upraw!!!

ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.

ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

b) na stronie ARiMR (www.arimr.gov.plarimr.gov.pl), w zakładce „Wszystkie aktualności” została również zamieszczona „Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *