Złoty Medal Chemii – zgłoszenia do 12 października

Jeszcze tylko do 12 października 2018 r. można zgłosić swoją pracę do ósmej edycji konkursu Złoty Medal Chemii. Na laureata czeka nagroda pieniężna w wysokości 10 tys. złotych. Konkurs organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont.

W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów, którzy w obecnym roku akademickim obronią pracę licencjacką lub inżynierską obejmującą tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybierze 15 najlepszych. Ich autorzy w rundzie finałowej powalczą o atrakcyjne nagrody. Zdobywca Złotego Medalu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca uzyskają nagrody w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. złotych.

– Głównym celem Konkursu Złoty Medal Chemii jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do zaangażowania się w działalność naukową lub związaną z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. Czujemy ogromną satysfakcję, że możemy dostrzec i wspierać młodych naukowców na tak wczesnym etapie ich kariery naukowej – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.
Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach. Dodatkowo finaliści, których prace będą dotyczyć biotechnologii przemysłowej lub materiałów zaawansowanych, mają szansę otrzymać wyróżnienia specjalne firmy DuPont. Przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości 2 tys. złotych.
– W DuPont dużą wagę przywiązujemy do rozwoju technologicznego, który pozwala jeszcze lepiej odpowiadać na problemy i potrzeby świata. Organizacja Złotego Medalu Chemii jest istotnym elementem działań na rzecz rozwoju polskiej nauki i branży chemicznej. – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. – Jesteśmy dumni, że możemy inwestować i wspierać młodych naukowców od samego początku ich kariery.
W zeszłorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni. Zdobywczynią głównej nagrody została Małgorzata Lewińska. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. Młoda badaczka zwycięstwo wywalczyła dzięki pracy pt. „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”.
Komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych prac kieruje się kryteriami takimi jak wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, a także prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.   
Okres nadsyłania zgłoszeń potrwa do 12 października br. 6 listopada br. zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu, podczas którego młodzi badacze w siedzibie IChF PAN zaprezentują swoje prace. Laureatów poznamy 6 grudnia br. podczas uroczystego rozdania nagród. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową konkursu www.zlotymedalchemii.pl.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku dostarcza na globalny rynek światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynieryjne, w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. Firma wierzy,
że poprzez współpracę z klientami, rządami, organizacjami pozarządowymi i liderami, można pomóc w znalezieniu  rozwiązań dla takich globalnych wyzwań, jak zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź www.dupont.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *