Złoty Medal Chemii dla najlepszych studentów

W tym roku wystartuje ósma edycja konkursu Złoty Medal Chemii. Jest to konkurs przeznaczony dla studentów, którzy w obecnym roku akademickim obronią pracę licencjacką lub inżynierską obejmującą tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką. Złoty Medal Chemii organizowany jest przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie oraz firmę DuPont, która jest również fundatorem nagród.

W rywalizacji biorą udział absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową. Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wybierze 15 najlepszych, których autorzy w rundzie finałowej powalczą
o atrakcyjne nagrody. Zdobywca Złotego Medalu otrzyma nagrodę pieniężną
w wysokości 10 tys. złotych. Laureaci drugiego i trzecia miejsca uzyskają nagrody
w wysokości odpowiednio 5 oraz 2,5 tys. złotych.

– Czujemy ogromną satysfakcję, że możemy dostrzec i wspierać młodych naukowców na tak wczesnym etapie ich kariery naukowej – mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN. – W każdej kolejnej edycji przesyłane prace charakteryzują się coraz wyższym poziomem, a zgłoszenia obejmują coraz więcej uczelni w Polsce. Spodziewamy się, że tak będzie i tym razem.
Komisja konkursowa przy wyborze nagrodzonych prac będzie kierowała się następującymi kryteriami: wartość naukowa pracy, dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań. Dodatkowo finaliści, których prace będą  dotyczyć biotechnologii przemysłowej lub materiałów zaawansowanych, mają szansę otrzymać wyróżnienia specjalne firmy DuPont. Przyznane zostaną trzy nagrody w wysokości 2 tys. złotych. Wszyscy finaliści konkursu uzyskają możliwość odbycia stażu naukowego
w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, a także bezpłatnego realizowania badań
w jego laboratoriach.
– Organizacja Złotego Medalu Chemii jest istotnym elementem działań na rzecz rozwoju polskiej nauki i branży chemicznej. Obserwujemy duży potencjał i wartość merytoryczną nadsyłanych prac – mówi Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. – Jesteśmy dumni, że możemy inwestować i wspierać młodych naukowców od samego początku ich kariery.
W zeszłorocznej edycji zgłoszono 46 prac z 18 uczelni. Zdobywczynią głównej nagrody została Małgorzata Lewińska. Tym samym została pierwszą kobietą w historii konkursu nagrodzoną Złotym Medalem Chemii. – Wyjątkowe wyróżnienie w konkursie Złoty Medal Chemii jest dla mnie ogromną satysfakcją z wykonanej przeze mnie pracy. Jednocześnie utwierdza mnie, że wybrałam odpowiednią dla siebie ścieżkę życiową i stanowi silną motywację dla moich dalszych badań naukowych. Niewątpliwie wzmocniło to moją aplikację o uzyskanie Diamentowego Grantu – mówi Małgorzata Lewińska. Młoda badaczka jest studentką studiów magisterskich Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
a zwycięstwo wywalczyła dzięki pracy pt. „Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych”.
Okres nadsyłania zgłoszeń rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 12 października.
6 listopada zostanie ogłoszona lista finalistów, którzy zostali zakwalifikowany do II etapu, podczas którego młodzi badacze zaprezentują swoją pracę w siedzibie IChF PAN. Prezentacja będzie podstawą do wyłonienia laureatów. Prace należy nadsyłać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową konkursu www.zlotymedalchemii.pl. Wkrótce pojawią się szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu, w tym harmonogram
i regulamin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *