Zima była, ale eksperci boją się suszy

Zasoby wodne i właściwe gospodarowanie wodą na terenach wiejskich to coraz częściej warunek wysokiego poziomu produkcji rolnej. Susze i powodzie skutkują nie tylko obniżeniem plonów roślin uprawnych i pogorszeniem wartości paszowej uprawy dla zwierząt gospodarskich, ale również zwiększają zagrożenie występowaniem chorób zwierząt, chwastów i szkodników roślin uprawnych.

Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne

Jakie perspektywy ma przed sobą polskie rolnictwo w kontekście dostępu do zasobów wodnych, obserwowanych zmian klimatu, wzrostu roli działań związanych z ochroną przyrody, konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmian strukturalnych gospodarstw rolnych i wielofunkcyjności obszarów wiejskich? Jak na produkcję rolną wpływają ekstremalne zjawiska pogodowe – susze i powodzie? Czy Polska może skorzystać z doświadczeń innych krajów, które wprowadziły innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarowania wodą na potrzeby rolnicze?

Do udziału 26 marca w webinarze „Wykorzystanie wody w rolnictwie a zmiany klimatyczne” zostali zaproszeni: Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Inmaculada Bravo Domínguez z Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywienia Hiszpanii, Chris Carson – Doradca ds. rolnictwa w Stałym Przedstawicielstwie Nowej Zelandii w Brukseli, Grzegorz Szymoniuk – Dyrektor Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, dr inż. Tomasz Szymczak – ekspert Pracowni Gospodarki Wodnej HYDROSFERA, Matusz Balcerowicz – Dyrektor Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dr Bruno Molle – Dyrektor platformy badawczej ds. nawadniania Francuskiego Państwowego Instytutu Rolnictwa, Żywienia i Środowiska (INRAE) oraz Dolf Kern – Doradca Niderlandzkiego Programu Delta ds. suszy.

jipr.pl, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *