Ziarno z Ukrainy będzie kontrolowane

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544 uznano równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych produkowanego i urzędowo certyfikowanego. Tym samym od 15 października 2020 r. jest możliwy import materiału siewnego roślin zbożowych z Ukrainy.

Wprowadzona zmiana nie oznacza, że import materiału siennego może być prowadzony bez konieczności spełnienia określonych wymagań.

Importowany z Ukrainy materiał siewny podlega granicznej kontroli fitosanitarnej w punkcie wwozu (kontrola zdrowotności materiału) podczas przekraczania granicy oraz kontroli w miejscu docelowym, dotyczącej spełnienia wymagań dotyczących wymagania i jakości.

Importowany materiał siewny musi być zaopatrzony w:

  • świadectwo fitosanitarne oraz
  • dokumenty dotyczące wytwarzania i jakości tego materiału (świadectwo OECDE, etykiety OECD, świadectwo ISTA).

Importowany może być wyłącznie materiał siewny odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu lub krajowego rejestru.

Podmiot, który przywozi materiał siewny z państw trzecich jest zobowiązany:

  • zarejestrować się w rejestrze podmiotów profesjonalnych oraz być wpisanym do ewidencji podmiotów
  • zgłosić przesyłkę do granicznej kontroli fitosanitarnej w systemie TRACES NT, oraz
  • w terminie do 3 dni od zakończenia odprawy celnej zgłosić materiał do kontroli wojewódzkiemu inspektorowi i poinformować go o ilości i rodzaju przywiezionego materiału siewnego oraz przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wytwarzania i jakości tego materiału. 

Do obrotu może być wprowadzany wyłącznie materiał siewny spełniający wymagania w zakresie zdrowotności, wytwarzania i jakości i uzyskaniu pozytywnych wyników obu w/w kontroli.

Podstawy prawne:

  • Ustawa o nasiennictwie z 9 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 568);
  • Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami z 13 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 424);
  • Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544
  • Rozporządzenie nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin;
  • Rozporządzenie nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych (…).

 piorin.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *