Zespół Szkół w Brzostku dołączył do ministerialnej sieci szkół rolniczych

Sekretarz stanu Szymon Giżyński odwiedził w miniony wtorek Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku.

W tym roku szkoła dołączyła do grona 52 szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w ten sposób uzupełniła (obok szkoły w Nowosielcach i Rzemieniu) sieć tych szkół, na terenie woj. podkarpackiego.

Spotkanie z dyrekcją szkoły było dobrą okazją do omówienie ważnych spraw związanych z nowymi wyzwaniami oświaty rolniczej.

Wiceminister Giżyński w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę szkół rolniczych w kontekście współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Wskazał priorytety rozwoju tych szkół ukierunkowane głównie na aktualne oczekiwania i potrzeby rynku pracy, modyfikację kierunków kształcenia, a także stworzenie właściwych standardów i warunków kształcenia praktycznego. Jednocześnie zaznaczył, że szkoła rolnicza oprócz należytego przygotowania do pracy w sektorze rolno-spożywczym, powinna kształtować patriotyczne postawy, podtrzymywać narodowe tradycje i kulturę wsi polskiej. W opinii wiceministra Szymona Giżyńskiego Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny ma realną szansę, by sprostać wyzwaniom szkół resortowych. Istnieje jednak potrzeba doposażenia tej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i podjęcia konkretnych działań inwestycyjnych.

Kierownictwo szkoły dziękując za odwiedziny zapewniło, że dołoży wszelkich starań, aby Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku stał się prężnym ośrodkiem edukacji rolniczej, oferującym różne formy kształcenia dla młodzieży i innych osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 MRiRW

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *