Zdrowa gleba – priorytet każdego producenta

Gleba jest podstawowym warsztatem pracy producentów rolnych. Od jej kondycji zależy efektywność każdej uprawy. Jeżeli jest nieprawidłowo zarządzana ulega stopniowej degradacji, która ma negatywny wpływ na produkcję roślinną. Priorytetem rolników i ogrodników powinna być dbałość o stan gleb, którymi dysponują. Należy nie tylko w prawidłowy i zrównoważony sposób odżywiać plantację, ale także zadbać o naturalny potencjał plonotwórczy gleb.

Producenci rolni dążą do zwiększenia efektywności i rentowności działalności. Oczekują od firm dostarczających środki do produkcji, coraz bardziej skutecznych rozwiązań i technologii. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zużycie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin stale rosło, negatywnie oddziałując na stan gleb i środowiska. Niskie wykorzystanie składników pokarmowych wprowadzanych z nawozami powoduje migrację szkodliwych związków, na przykład azotanów do wód gruntowych. Agrochemikalia i intensywna uprawa negatywnie wpływają na bioróżnorodność gleby, istotnie pogarszają jej właściwości, zarówno fizyczne, jak i chemiczne, prowadzą do kumulacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia, nie tylko roślin, ale i zwierząt, a przede wszystkim ludzi związków. Ponadto są odpowiedzialne za wzrost populacji patogenów, które coraz częściej są odporne na działanie substancji aktywnych zawartych w pestycydach. Problem skażenia środowiska ma zasięg globalny. Na szczęście coraz bardziej restrykcyjne przepisy i regulacje prawne o zasięgu krajowym i międzynarodowym mają na celu zredukowanie strat w środowisku naturalnym. Coraz więcej firm wprowadza bezpieczne dla ludzi, zwierząt i środowiska technologie, których głównym celem jest odbudowa naturalnej mikroflory glebowej i wzrost bioróżnorodności. Poprawa aktywności gleby oraz jej właściwości bezpośrednio przekłada się na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, efektywniejsze wykorzystanie nawozów doglebowych przy jednoczesnym podniesieniu jakości i ilości plonów. Jednym z możliwych rozwiązań zwiększenia produktywności i wydajności upraw w sposób bezpieczny i w zgodzie z naturą jest zastosowanie unikatowych szczepów mikroorganizmów.

Mikroorganizmy ekosystemu glebowego odgrywają ważną rolę w obiegu wielu pierwiastków, które są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Dzięki nim zachodzą procesy rozkładu materii organicznej, która stanowi rezerwuar składników pokarmowych dla roślin oraz jest źródłem związków próchnicotwórczych, które determinują żyzność. Dodatkowo, specyficzne interakcje zachodzące w ryzosferze pomiędzy roślinami a bakteriami, promieniowcami i grzybami, wpływają na prawidłowy rozwój korzeni i nadziemnej biomasy. Odpowiadają za zwiększenie odporności roślin na choroby, lepsze zaopatrzenie w składniki odżywcze i substancje bioaktywne. Niektóre bakterie ryzosferowe są zdolne do wiązania azotu atmosferycznego, a także uwalniania niedostępnych składników pokarmowych znajdujących się w glebie. Symbioza tworzona przez korzenie roślin z grzybami mikoryzowymi przynosi korzyści dla roślin, które polegają na wspomaganiu pobierania wody i soli mineralnych oraz tworzeniu naturalnej bariery ochronnej przed fitopatogenami. Z kolei niektóre z saprofitycznych grzybów wspomagają procesy przemiany materii organicznej, zwiększają dynamikę i zdolność kiełkowania. Dzięki ich zdolnościom do szybkiej kolonizacji ograniczają rozwój czynników chorobotwórczych, a przez to zwiększają zdrowotność i ogólną kondycję upraw.

Warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego preparatu i zdecydować się na zakup takiego, który zapewni osiągnięcie maksymalnych korzyści i dla naszych upraw i gleby, którą zarządzamy. Dobrze, by wybrany przez nas biopreparat zawierał wyłącznie mikroorganizmy pozyskane z naturalnego środowiska glebowego, które są zdolne do szybkiego i efektywnego namnażania się w glebie. To kluczowy czynnik determinujący zakup. Przykładem biopreparatów, które spełniają ten warunek są produkty z serii Bactim. Zawierają one starannie dobrane kompozycje mikroorganizmów, które indukują naturalną odporność, katalizują procesy przemian biochemicznych materii organicznej, asymilują azot atmosferyczny i udostępniają roślinom uwsteczniony fosfor, produkują hormony roślinne i wspomagają pobieranie składników pokarmowych. Intensyfikują procesy wzrostu i rozwoju roślin gwarantując lepsze wykorzystanie ich potencjału genetycznego.

Od żyzności i kondycji gleby zależy wielkość i jakość plonu, jest więc ona czynnikiem warunkującym rentowność produkcji. Polscy rolnicy i ogrodnicy powinni być zainteresowani stosowaniem technologii, które gwarantują dobrą kondycję gleb, a tym samym poprawiających efektywność produkcji. Nawożenie plantacji, ochrona czy dokarmianie to obligatoryjne zabiegi. Nie można jednak zapominać o odżywianiu gleby i zwiększaniu jej bioróżnorodności, bowiem tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć w pełni zadowalające efekty.

Anna Rogowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *