Zdalne sztaby kryzysowe ARiMR w chmurze Microsoft

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której nadrzędnym celem jest wspieranie polskich rolników, w obliczu wyzwań związanych z pandemią przeniosła działalność operacyjną ponad 11 tysięcy pracowników do cyfrowej przestrzeni Microsoft Teams. Zarządzanie kryzysem w tak potężnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo, wymagało dobrego przygotowania i dojrzałości organizacji do zmiany. Łącząc kompetencje i odpowiedzialność za obsługę kluczowych obszarów sektora rolniczego, ARiMR podjęła decyzję o przejściu całej organizacji w tryb pracy zdalnej.

Dzięki odpowiedniemu planowaniu całego procesu już w pierwszym tygodniu od wdrożenia  narzędzi do prowadzenia spotkań wirtualnych korzystało z nich 7 tysięcy pracowników ARiMR. Po dwóch miesiącach było to już 10 tysięcy zatrudnionych podzielonych na około 200 zespołów. W ten sposób  całość organizacji zaczęła korzystać z Microsoft Teams.

Proces przejścia w tryb pracy zdalnej od momentu podjęcia decyzji Sztabu Kryzysowego trwał niespełna tydzień. Jest to niewątpliwą zasługą zespołów IT ARiMR, które błyskawiczne zrealizowały niezbędne modyfikacje  infrastruktury oraz systemy IT, uwzględniając również aspekty związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym.

Płynne przejście w tryb pracy zdalnej

Praca zdalna w organizacji o tak złożonej strukturze to nie tylko komunikacja i wymiana korespondencji. To szereg procedur, procesów, działań i tworzonych na bieżąco zespołów, które pozwalają na skuteczne wsparcie konkretnych działań na rzecz całego sektora rolnictwa.

Cała migracja do środowiska Microsoft w ARiMR została poprzedzona rzetelną konfiguracją rozwiązania przeprowadzoną jeszcze pod koniec 2019 roku. Umożliwiło to płynne przejście w tryb pracy zdalnej w momencie zamrożenia kraju – przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej struktury działów lub zespołów projektowych, utrzymaniu procesów obiegu dokumentów, bieżącej komunikacji czy spotkań. Obecnie system pracy zdalnej ARiMR w ramach Microsoft Teams opiera się na czterech kluczowych elementach, w ramach których pracownicy Agencji organizują spotkania zdalne, współtworzą kanały projektowe, mogą swobodnie współpracować na bezpiecznie przechowywanych w chmurze dokumentach czy integrować się w ramach zespołów.

Szkolenia na odległość to nie problem

Cyfrowa kultura pracy to nie tylko realizacja zadań w oparciu o usługi chmurowe, ale także ciągłe rozwijanie kompetencji. Zdalne szkolenia podnoszące świadomość użytkowników i budujące umiejętności w ramach organizacji to kolejny obszar, w ramach którego ARiMR wykorzystuje Microsoft Teams.

Jeśli chodzi o działania edukacyjne, udało się przeprowadzić ok. 280 tysięcy szkoleń dla różnych grup  użytkowników końcowych, administratorów, pracowników działu wsparcia, czy też doradców, urzędów i innych instytucji współpracujących.

Cyfrowe bezpieczeństwo fundamentem sprawnego działania w trybie zdalnym

Kwestie takie jak odpowiednie zarządzanie tożsamością użytkowników, monitorowanie całego środowiska IT (w tym zarządzanie flotą urządzeń, także własnych, na których pracownicy często realizują obowiązki zawodowe) są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że cyberprzestępcy coraz chętniej i śmielej wykorzystują kolejne formy ataków na organizacje, nierzadko szukając furtki właśnie w urządzeniach końcowych.

ARiMR red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *