Zbliża się koniec terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę, to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, czyli poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

ARR informuje, że wniosek można wypełnić przy pomocy aplikacji ELF elf.arr.gov.pl wyposażonej w podpowiedzi i sprawdzenia, co gwarantuje poprawne uzupełnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

ARR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *