Zbiór buraków w toku

Zbiór buraków w optymalnych warunkach pogodowych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość przechowanych korzeni. Tylko buraki suche, czyste, nie uszkodzone, prawidłowo ogłowione lub odliścione gwarantują w pryzmie swobodną wymianę powietrza, co zapobiega wzrostowi temperatury i zmniejsza ryzyko infekcji przez grzyby i pleśnie. Zazwyczaj warunki pogodowe i glebowe optymalne dla zbioru buraków ulegają pogorszeniu na przełomie października i listopada – szczególnie dotyczy to gleb zwięzłych, gliniastych. W warunkach klimatycznych Polski buraki powinny być wykopane maksymalnie do połowy listopada. Aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi temperatury w pryzmie jej wysokość nie powinna przekraczać 3m a szerokość 9m i musi być dostosowana do możliwości technicznych doczyszczarki.

Miejsca lokalizacji pryzm na polu należy uzgodnić z doradcą surowcowym, ważne jest zagwarantowanie załadunku buraków na pojazdy znajdujące się na utwardzonej drodze.

 

LIZ.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *