Zatwierdzenia laboratoriów ISTA przez australijskie Ministerstwo Rolnictwa

Ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. stanowi, iż pobieranie prób oraz ocenę laboratoryjną materiału siewnego wykonuje się zgodnie z metodyką ISTA. Obecnie dwa laboratoria urzędowe Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  – Referencyjne Laboratorium Nasienne w Poznaniu i Oddział Centralnego Laboratorium  w Warszawie posiadają akredytację ISTA. Akredytacja ta jest potwierdzeniem najwyższych kompetencji tych laboratoriów w zakresie oceny laboratoryjnej materiału siewnego i uprawnia do wystawiania świadectw ISTA „orange”, które są uznawane w międzynarodowym obrocie materiałem siewnym, w tym eksporcie do państw trzecich. 

Główny Inspektor ma przyjemność poinformować, że 12 marca 2021 r  laboratoria te zostały wpisane przez australijskie Ministerstwo Rolnictwa, Wody i Środowiska na oficjalną  listę laboratoriów zatwierdzonych do wykonywania badań czystości nasion, tym samy świadectwa „orange” wydawane przez polskie urzędowe laboratoria akredytowane w ISTA będą uznawane przy imporcie nasion do Australii. Szczegółowe informacje dotyczące warunków importu nasion do Australii można znaleźć na stronie BICON zawierającej bazę danych rządu australijskiego dotyczącą warunków importu w ramach bezpieczeństwa biologicznego dla ponad 20 000 roślin, zwierząt, minerałów i produktów biologicznych.

piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *