Zatrzymać eksport dzików na wieś!

Dziki, które niepokoją mieszkańców miast, zamiast być odstrzeliwane, są łapane i wywożone na tereny wiejskie. Często tam, gdzie od lat trwa produkcja trzody.

W związku z działaniami podejmowanymi przez Rząd RP w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń, 23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby dziki odławiane na terenach miast były usypiane i utylizowane, a nie wywożone poza obszar miejski. Zwiększy to z pewnością skuteczność walki z tym wirusem, której głównym założeniem jest redukcja populacji dzików.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *