Zasady dzierżawy ziemi uzgadnianie z rolnikami

Zasady oceny kryteriów ofert w przetargach ograniczonych dla rolników na dzierżawę ziemi rolnej znajdującej się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa omawiano dziś podczas trzeciego, ostatniego z cyklu spotkań organizowanych w tej sprawie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rolników, izb rolniczych i NSZZ Solidarność RI oraz oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  z 12 województw

Realizację cyklu spotkań zapowiadał minister Krzysztof Jurgiel w grudniu ub. roku, podkreślając, że kryteria przetargów ofertowych dotyczących ziemi w Zasobie muszą być skonsultowane z rolnikami, z organizacjami i związkami rolników.

– W wypracowywaniu zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej powinni uczestniczyć rolnicy – powiedział dziś minister Krzysztof Jurgiel.

Minister Jurgiel dodał, że podstawą zagospodarowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i ta dzierżawa musi być realizowana w uzgodnieniu z partnerami społecznymi na wsi.

–  Zbliża się wiosna i ziemię trzeba udostępnić rolnikom na przetargach, aby można ją było uprawiać – powiedział prowadzący spotkanie sekretarz stanu Zbigniew Babalski i dodał, że chciałby, aby zasady były jednakowe w całym kraju, ale z dotychczasowych spotkań wynika, że być może trzeba będzie je nieco zróżnicować w niektórych województwach, ze względu na odmienne warunki gospodarowania i inną powierzchnię Zasobu.

– Zróżnicowanie to nie będzie jednak dotyczyć samych zasad, ale punktacji – poinformował sekretarz stanu.

Uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz powiedział, że uczestniczenie w tych uzgodnieniach jest nie tylko obowiązkiem izb rolniczych, ale także zabezpieczeniem rolniczych interesów, tak żeby ziemia rolnicza jak najszybciej zostać wydzierżawiona.

Po dzisiejszym  spotkaniu  zostanie opracowany końcowy dokument, dlatego minister Jurgiel prosił o pilne zgłaszanie ewentualnych uwag do poniedziałku.

    

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *