Zarządu KRIR pisze do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wycinki drzew

Zarząd KRIR, na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie planowanej wycinki drzew przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, która ma być przeprowadzona na przedwojennym drzewostanie leśnym w woj. wielkopolskim.

Zdaniem samorządu rolniczego wycinka drzewostanu leśnego doprowadzi do przemieszczania się zwierzyny żyjącej w lasach na pola, które sąsiadują z kompleksem przeznaczonym pod wycinkę.

Intensywne prace związane z wycinką, w tym np. hałas, czy ruch maszyn przyczynią się do tego, że zwierzęta będą się przemieszczały na spokojniejsze, sąsiadujące tereny tj. pola uprawne, powodując tym samym szkody w uprawach i płodach rolnych, narażając rolników na duże straty. Jak pisze w swoim wystąpieniu samorząd wielkopolski, takie działania doprowadzą do znacznego ubytku w środowisku, zatracone zostanie dziedzictwo kulturowe obszarów leśnych, a także ubytek cennych miejsc do odpoczynku i rekreacji.

Zatem mając na uwadze stale rosnącą liczebność zwierzyny łownej na polach, należy znaleźć takie rozwiązania, ktore zminimalizują szkody w rolnictwie wyrządzane przez te zwierzęta, spowodowane przemieszczaniem na skutek prowadzonych prac leśnych. Konieczne jest informowanie przez PGL LP – samorzadu rolniczego oraz Kół łowieckich o prowadzonej wycince lasów, czy innych pracach wykonywanych przez Nadleśnictwa. Wcześniej otrzymana informacja pozwoli na przygotowanie się rolników oraz Kół Łowieckich do zabezpieczenia pól uprawnych przez  zwiększonymi szkodami.

Zarząd KRIR wniósł do Ministra o podjęcie stosowanych działań w przedstawionym zakresie.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *