Zarząd KRIR w sprawie zatrudniania cudzoziemców

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie możliwości uproszczenia przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców przez rolników.

Zdaniem samorządu rolniczego procedury obowiązujące przy ubieganiu się o zatrudnienie pracowników sezonowych są zbyt skomplikowane i pracochłonne. Rolnicy zatrudniają pracowników sezonowych w okresach nasilonych prac polowych i w tym terminie prace związane ze zbiorem plonów i ich sprzedażą są dla rolników najistotniejsze. Załatwianie spraw urzędowych związanych ze zgodą na pobyt cudzoziemców odrywa producentów od spraw najistotniejszych.

Kolejnym podnoszonym przez rolników problemem jest konieczność płacenia podatku za zakwaterowanie pracowników. Rolnicy często umożliwiają zamieszkanie pracownikom bezpłatnie na terenie gospodarstwa. W tej sytuacji wyliczanie podatku zmusza rolnika do sztucznego ustalania kosztu zakwaterowania, aby spełnić przepisy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *