Zarząd KRIR w sprawie redukcji populacji zająca

Zarząd KRIR wystąpił do Przewodniczącego PZŁ o podjęcie stosowanych działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z występowaniem licznej populacji zajęcy, wyrządzających duże straty w sadach . Z przekazanych przez rolników informacji wynika, że nowe, młode nasadzenia drzew owocowych są całkowicie zniszczone przez zające.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym wydaje się przeprowadzenie odstrzałów kontrolowanych oraz wypłatę odszkodowań rolnikom-sadownikom za wyrządzone szkody.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *