Zarząd KRIR w sprawie redukcji populacji bobrów

Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bobrów. Podkreślono problem systematycznie rosnącej liczebności bobrów oraz szkód wyrządzanych przez te zwierzęta.

 W wyniku wyrządzanych szkód dochodzi do zalewania łąk i pastwisk, jak również gruntów rolnych, uszkodzenia grobli i obwałowań stawów hodowlanych, zgryzania drzew oraz szkód w uprawach ogrodniczych.

Dotychczas podejmowane działania niestety nie przynoszą oczekiwanych efektów. Myśliwi nie są zainteresowani pozyskiwaniem bobrów, ponieważ nie ma zbytu na skór i na mięso tych zwierząt.

Zarząd KRIR wnosi o podjęcie działań odpowiednich, które przyczynią się do ograniczenia populacji bobra w rejonach o największym zagęszczeniu, w tym na Podkarpaciu.

KRIR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *