Zaostrzenie przepisów związanych z bioaekuracją

Ministerstwo Rolnictwa zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów swiń.

MRiRW 24 czerwca br umieściło na BIP-ie i przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ((Dz. U. 2015 poz. 517 z póz. zm ) projekt http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12299750/12441058/12441059/dokument295285.pdf

Zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami gospodarstwa utrzymujące swinie na terenach objetych ASF będą zobowiązane m.in.

    do ogrodzenia budynków pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
    nieutrzymywania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głownie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.

Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad ma być finansowana przez rolników!!! Rozporządzenie ma wejść w zycie 1 lipca br. Natomiast dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń w wyznaczonych miejscowościach mają w zasadzie obowiązywać od 14 sierpnia

Jednocześnie MRiRW przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć oświadczenia i otrzymać odszkodowania za rezygnacje z produkcji

    środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 z póz. zm) projekt http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//509/12299801/12441306/12441307/dokument295436.pdf

Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw na obszarach objętych ograniczeniami jak min;

-utrzymywanie świń w gospodarstw w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, zaopatrzonych w osobne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku;”,

W projekcie rozporządzenia uregulowano też kwestie skarmiania świń zielonkami i ziarnem, zbożami pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że spełnione zostaną dodatkowe wymagania.

Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia

Termin zgłaszania uwag MRiRW określiło na 28 czerwca br

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *