Założenia finansowe w nowej perspektywie finansowej WPR

Założenia finansowe w nowej perspektywie finansowej WPR to jeden z kluczowych tematów dyskusji podczas XVI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Obecnie obowiązują w Polsce rozwiązania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, jednak trwają już prace nad nowym kształtem WPR, jaki miałby obowiązywać po 2020 roku.  Jakie szanse
i zagrożenia może przynieść nowy kształt WPR?

Wspólna polityka rolna (WPR) odgrywa kluczową rolę w procesach integracyjnych, to jedyna, wspólnotowa polityka UE, która ważna jest nie tylko dla rolników i producentów żywności, ale także dla mieszkańców obszarów wiejskich i unijnych konsumentów.

Poprzez coraz to nowe reformy, WPR wychodzi na przeciw kolejnym wyzwaniom i staje się nieodłącznym elementem systemu strategii oraz polityk gospodarczych UE, które włączają UE w globalne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wsparcie udzielane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej to nie tylko płatności bezpośrednie dla rolników czy też Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z których korzysta większość mieszkańców wsi. WPR niesie korzyści również konsumentom, którzy dzięki niej mają zagwarantowany szeroki dostęp do żywności o wysokiej jakości po niewygórowanych cenach. Nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) powinny zapewniać odpowiednie zasoby finansowe na realizację celów traktatowych i nowych wyzwań WPR.

Dla Polski kluczowym elementem jest, by nowe rozwiązania  zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku. Ponadto Polska dąży, by wyniki były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE ze względu na przynależność oraz by nie naruszały wszelkich zasady niedyskryminacji między producentami wewnątrz UE.
Podczas tegorocznej edycji Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, która będzie miała miejsce  26-28 września 2018 roku w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy, poruszone zostaną kwestie związane z miejscem dostawców i przetwórców mleka w nowej perspektywie finansowej WPR, a także przedstawione zostaną szanse i zagrożenia, które przed nimi stoją.

Istnieje już możliwość rejestracji. Nie czekaj zarejestruj się już dziś!
Więcej informacji na stronie FSM: http://forum-mleczarskie.org/

Biuro Organizacyjne Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *