Zaliczki również dla kontrolowanych

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie umożliwienia wypłaty zaliczek również rolnikom, którzy zostali w danym roku wytypowani do kontroli na miejscu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zastosowanie tego rozwiązania, zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych, przyczyni się do poprawy płynności finansowej rolników, a w konsekwencji pozwoli im sprostać trudnościom powstałym w wyniku wystąpienia spadku cen na rynkach rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *