Zagrożenie zanikania pszczół linii M Kampinoska

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt informuje o zagrożeniach wynikających z wprowadzania do pasiek pszczół o niewiadomym pochodzeniu, które zagraża realizacji program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Kampinoska.

Pszczoły linii M Kampinoską są jedną z linii reprezentujących genotyp pszczół środkowoeuropejskich w stosunkowo czystej formie i objęto je ochroną już od lat 70 ubiegłego wieku. Na początku lat 80 utworzono administracyjnie rejon hodowli zachowawczej tej linii, dzięki czemu przetrwała i stanowi obecnie cenne źródło genów pszczół środkowoeuropejskich. Naturalnym siedliskiem tych pszczół jest obszar Puszczy Kampinoskiej, dlatego na tym terenie funkcjonuje rejon hodowli zachowawczej linii M Kampinoska.

Wojewoda Mazowiecki Rozporządzeniem 26 z dnia 25 kwietnia 2005 r. dopuścił utrzymywanie pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoska oraz zakazał utrzymywania pszczół innych ras i linii na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego otuliny oraz pół przyległych. Granice i opis terenu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Funkcjonowanie rejonu ma na celu zabezpieczenie naturalnej populacji pszczół przed introdukcją obcych rasowo genów, a w konsekwencji przed wyparciem naturalnego genotypu pszczół środkowoeuropejskich.

Zadania stada wiodącego i całość prac organizacyjnych dla linii M Kampinoska oraz rejonu hodowli zachowawczej realizuje Pasieka Hodowlana Krajowej Rady Izb Rolniczych Sp. z o o. z siedzibą w Parzniewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *