Zadbaj o potas w glebie jesienią

Potas jest jednym z kluczowych składników pokarmowych w uprawie buraka cukrowego. Utrzymanie zasobności gleby w potas na poziomie 18-20 mg K20/100 g gleby jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia wysokich plonów. Niedobór tego składnika w glebie powoduje duże zmniejszenie plonu, szczególnie w latach o niedostatecznej ilości wody w glebie w czasie intensywnego wzrostu roślin (lipiec–sierpień) dlatego, że potas odpowiada za gospodarkę wodną i transport asymilatów w roślinie. Przy plonie korzeni 60 t/ha rośliny pobierają ok. 360 kg K2O (łącznie z liśćmi).

Okres jesienny jest dobrym momentem do uzupełnienia tego składnika w glebie przed wykonaniem głębszego spulchnienia gleby lub orką. Stosowanie nawozów naturalnych pozwala uzupełnić ilość potasu w glebie i jednocześnie obniżyć koszty nawożenia, z względu na bardzo wysokie ceny nawozów mineralnych. Średnio w 35 tonach obornika świńskiego znajduje się 228 kg K2O, natomiast bydlęcego 245 kg K2O – wykorzystanie potasu w pierwszym roku wynosi ok 50%.

 

 

LIZ.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *