Zabiegi pozakorzeniowe w uprawach sadowniczych

Wysoka wilgotność względna powietrza sprzyja dłuższemu utrzymywaniu się kropli na powierzchni rośliny, co umożliwia efektywniejsze wnikanie preparatu do rośliny i daje szansę na wyższą skuteczność działania zastosowanych preparatów o działaniu systemicznym lub wgłębnym.

Zabiegi tego typu powinno wykonywać się przy wilgotności powietrza wynoszącej 60–80% i temperaturze12–20°C (dopuszczalna do 25°C). Podana na etykiecie optymalna temperatura działania środków ochrony roślin jest informacją nie tylko o zakresie temperaturowym skutecznego działania substancji aktywnej, ale również o maksymalnej temperaturze, przy której zabieg można wykonać bezpiecznie dla rośliny. Wraz ze wzrostem temperatury zwykle zwiększa się tempo pobierania substancji przez roślinę. W temperaturze powyżej 25°C rośnie ryzyko powstawania uszkodzeń tkanki roślin. Ponadto w wysokiej temperaturze i przy niskiej wilgotności znaczna ilość cieczy użytkowej nie dociera do roślin z powodu odparowania. W przypadku oprysków w niższej temperaturze powietrza trzeba dostosować temperaturę cieczy użytkowej do temperatury otoczenia.

Zabiegi dolistne należy przeprowadzać przy umiarkowanym usłonecznieniu. W warunkach dużego nasłonecznienia rośliny tracą turgor, zamykają aparaty szparkowe i nie są zdolne wchłaniać dostarczanych substancji. Nie należy wykonywać oprysku przy wietrze powodującym znoszenie kropel (przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości wiatru w zabiegach ochrony roślin). Podczas upałów najlepsza pora do oprysków ś.o.r. i nawozami dolistnymi, to późne popołudnie lub wieczór i godziny nocne – do momentu pojawienia się silnej rosy. Wtedy w roślinach odbywa się intensywna przemiana metaboliczna. Soki komórkowe przemieszczają się w roślinie, a wraz z nimi substancje aktywne fungicydów oraz składniki pokarmowe. Ponadto, pod wieczór zakończony jest oblot owadów zapylających, z reguły cichnie wiatr i nie ma znoszenia cieczy użytkowej.

Warunkiem prawidłowej techniki opryskiwania jest używanie wody bez zanieczyszczeń fizycznych (mętna woda) i chemicznych. Do oprysków nadaje się woda o sumarycznej zawartości jonów wapnia, magnezu i sodu poniżej 200 mg/l, a żelaza poniżej 1 mg/l. Ilość cieczy użytkowej trzeba dostosować do techniki oprysku. Przy technice MV stosować 500–1000 l/ha (oprysk drobnokroplisty, wielkość kropli 100–175 μm), a przy technice LV stosować 200–500 litrów (oprysk bardzo drobnokroplisty lub aerozol, wielkość kropli poniżej 100 μm).Należy zastosować bezpieczne dla roślin stężenie roztworu, aby wyeliminować groźbę uszkodzenia roślin oraz zapewnić szybkie i efektywne pobieranie składników pokarmowych przez rośliny. Roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. To ogólne zasady wykonywania zabiegów pozakorzeniowych w uprawach sadowniczych. Sadownicy często włączają do tradycyjnej agrotechniki mineralne stymulatory wzrostu. Zasady oprysku tymi preparatami są takie same. Aktualnie można wesprzeć uprawy preparatami biostymulującymi, które aktywują w roślinie naturalne procesy fizjologiczne i w ten sposób korzystnie wpływają na parametry jakościowe i ilościowe plonu. Z uwagi na panującą prawie w całej Polsce suszę warto zastosować taki, który wzmocni naturalną odporność drzew na czynniki stresogenne, w tym i deficyt wody. Włączenie do agrotechniki na przykład preparatu Tytanit w zdecydowany sposób ułatwi uprawę dzięki zminimalizowaniu negatywnego wpływu stresu, wywołanego nie tylko czynnikami abiotycznymi, ale także i biotycznymi. Efektem jest większa ilość liści i owoców, a co się z tym wiąże również wyższy plon. Aktywuje on i wzmacnia naturalne procesy fizjologiczne w roślinach i w ten sposób korzystnie wpływa na parametry jakościowe i ilościowe plonu. Zwiększa zawartość chlorofilu w liściach, co intensyfikuje fotosyntezę i w efekcie sprzyja przyrostowi biomasy i plonu roślin. Znacząco poprawia efektywność procesu zapylenia i tworzenia organów stanowiących plon (owoce). Istotnie zwiększa pobieranie składników pokarmowych z gleby, zwłaszcza potasu, azotu, magnezu i wapnia oraz żelaza. Warto pamiętać, iż zabiegi wykonywane przy użyciu preparatów biostymulujących przyniosą pożądane efekty jedynie pod warunkiem ścisłego przestrzegania ogólnych zasad wykonywania oprysków oraz tych, określonych przez producenta i opisanych na etykiecie produktu.

 Anna Rogowska na podstawie informacji z „Poradnika sadowniczego – jabłoń”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *