Zaawansowane techniki hodowli roślin pozwolą zwiększyć ich odporność

Geoff Graham, szef globalnego działu hodowli roślin w firmie Corteva Agriscience, mówi o innowacjach w rolnictwie na tegorocznym Forum Perspektyw Rolniczych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA)

Geoff Graham, szef globalnego działu hodowli roślin w Corteva Agriscience, podzielił się swoimi opiniami z uczestnikami Forum Perspektyw Rolniczych USDA 2020. Jego zdaniem zaawansowane techniki hodowli roślin oraz sukcesy w zakresie poprawy wydajności upraw w rozwiniętych regionach wyznaczają kierunek działań służących zarządzaniu zagrożeniami związanymi z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego oraz niestabilnością klimatu na świecie. Forum USDA koncentruje się na innowacjach w sektorze rolnictwa. Wcześniej tego samego dnia amerykański sekretarz ds. rolnictwa Sonny Perdue ogłosił Program innowacji w sektorze rolnictwa. Uwagi Geoffa Grahama zostały przedstawione w ramach sesji poświęconej zarządzaniu ryzykiem i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w produkcji rolnej.

„Wydajność produkcji rolnej nie tylko ma zasadnicze znaczenie dla zaspokojenia potrzeb rosnącej populacji, ale jest również kluczowym narzędziem radzenia sobie ze zmianami klimatu” – powiedział Graham. „Dowiedliśmy, że innowacyjne technologie hodowli, takie jak markery molekularne, dokładne fenotypowanie, analiza predykcyjna, biotechnologia, CRISPR i narzędzia cyfrowe mogą pomóc rolnictwu w skuteczniejszym stawieniu czoła wyzwaniom wynikającym z ekstremalnych warunków klimatycznych”.

Dyrektor Agencji Zarządzania Ryzykiem USDA, Martin Barbre, przewodniczył dyskusji panelowej na temat „łagodzenia ryzyka produkcyjnego” przeprowadzonej podczas Forum. W jej trakcie omawiano przede wszystkim wyzwania stojące przed rolnikami i osobami podejmującymi decyzje na szczeblu rządowym w sezonach wegetacyjnych charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Zauważył on, że rok 2019 był jednym z najbardziej deszczowych w historii rolnictwa, podczas gdy rok 2012 był jednym z najbardziej suchych. Pomimo rosnącej niestabilności pogodowej, całkowita wydajność upraw konsekwentnie wykazuje tendencję wzrostową.

Graham podkreślił, że prawie siedmiokrotny wzrost średnich zbiorów kukurydzy osiągnięty w Ameryce Północnej od 1920 r. oznacza, że wyprodukowaliśmy mnóstwo dodatkowych ton tego zboża bez zwiększania areału upraw. W ciągu ostatniego stulecia wydajność produkcji zwiększyła się ze średnio 1,6 do 10,7 ton na hektar. Delegat Corteva Agriscience powiedział również, że gdyby 20 krajów będących największymi producentami kukurydzy na świecie zwiększyło wydajność produkcji do poziomu amerykańskiego sprzed 20 lat, odpowiadałoby to dodatkowym 40 milionom ton areału upraw.

„Zbieramy więcej plonów przy mniejszych nakładach” – wyjaśnił Graham. „Jednak problem braku bezpieczeństwa żywnościowego oraz zmienność klimatyczna nie wpływają jednakowo na sytuację na świecie i powinniśmy również pracować nad rozwojem nowych systemów upraw dostosowanych do warunków lokalnych”.

„Będzie to wymagało sięgnięcia po wszystkie narzędzia, którymi dysponujemy, jak również otwartej i przejrzystej komunikacji ze społeczeństwem, środowiskiem akademickim, władzami i przedsiębiorstwami prywatnymi” – oświadczył Graham. „Poszczególne technologie są tylko narzędziami, ale wspólnie tworzą rozwiązania dla najpoważniejszych światowych wyzwań.”

W panelu uwzględniono także uwagi byłego klimatologa stanu Illinois, Jima Angela, oraz szefa wydziału ds. upraw Krajowej Służby Statystyki Rolniczej (NASS) USDA, Lance’a Honiga. Materiały z sesji są dostępne na stronie internetowej USDA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *