XXIV edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

W dniach 2 – 23 września Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór w ramach XXIV edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego. Preferencyjne pożyczki skierowane są do samorządów i mogą zostać przeznaczone na budowę oraz modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odnawialnych źródeł energii.

Pula środków w aktualnej edycji programu SPP wynosi 12 mln zł.  Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać gminy i powiaty, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto.

Wnioski w ramach XXIV edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać w terminie od 2 do 23 września 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji: http://efrwp.pl/samorzady/samorzadowy-program-pozyczkowy

– Samorządowy Program Pożyczkowy to jeden z flagowych projektów prowadzonych przez Fundację EFRWP od 2011 roku. Wyróżnia go bardzo niskie, wynoszące tylko 2,5% oprocentowanie, brak jakichkolwiek kosztów oraz opłat pośrednich – prowizji, marży itp., a także możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności stosowania procedury przetargowej. Tym samym środki można pozyskać w krótszym czasie i taniej, bo z pominięciem czasochłonnej procedury przetargowej. Istotne jest również to, że nasze pożyczki mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania środków unijnych lub krajowych – dodaje Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę
i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odnawialnych źródeł energii. O pożyczki mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko – wiejskie oraz powiaty ziemskie. Do tej pory w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego, realizowanego od 2011 roku, Fundacja EFRWP udzieliła ponad 200 pożyczek na łączną kwotę ok. 140 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *