XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna Oraz VII Targi Ogrodnicze

W dniach od 21 kwietnia (w godz. 10:00 – 17:00) do 22 kwietnia (w godz. 10:00 – 14:00) na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. Al. 29 Listopada 46 odbywać się będzie  XXI Małopolska Giełda Agroturystyczna oraz VII Targi Ogrodnicze.  

Głównym celem Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej jest promocja turystyki wiejskiej oraz przedstawienie ofert wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych skierowanych do mieszkańców miast. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie lokalna tradycja kulturowa i regionalna Małopolski. Zaplanowano m.in. kiermasze, pokazy kulinarne, wystawy rękodzieła, prezentacje gospodarstw, warsztaty oraz konkursy i zabawy dla dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych w trakcie wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs na „Najsympatyczniejszego Wystawcę”, którego nagrodą główną jest Puchar Rektora UR.    

Jak co roku Giełdzie towarzyszyć będą występy zespołów folklorystycznych. Wśród występujących znajdzie się m.in. Zespół Tańca i Śpiewu „Małe Zręczyce”, który  tworzą uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach. W swoim repertuarze posiadają piosenki ludowe, pieśni patriotyczne i utwory religijne. „Małe Zręczyce” prezentują folklor ziemi gdowskiej na festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą, na lokalnych uroczystościach takich jak Święto Ziemi Gdowskiej, Dożynki, Święto Niepodległości, Pochód Trzech Króli, Jasełka. Zespół występuje w towarzystwie kapeli „Zręczyckiej” i działa pod patronatem Centrum Kultury w Gdowie i reprezentuje gminę Gdów.

Od siedmiu lat Giełdzie towarzyszą Targi Ogrodnicze. Głównym ich celem jest przedstawienie ofert firm związanych z branżą ogrodniczą. W Targach zaplanowaliśmy m. in. wystawy firm szkółkarskich, nasienniczych, nawozowych, przedstawicieli środków ochrony roślin oraz firm projektujących i zakładających ogrody, firm zajmujących się sprzedażą profesjonalnego sprzętu ogrodniczego dla osób indywidualnych oraz firm. Nowością będą rośliny „antysmogowe”.

Organizatorami Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej jest Uniwersytet Rolniczy oraz instytucje związane z rolnictwem: Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolska Izba Rolnicza, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Ramowy program XXI Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej oraz VII Targów Ogrodniczych:

Sobota –  21.04.2018 r.:

10:00 Otwarcie Giełdy oraz Targów Ogrodniczych dla zwiedzających
11:00 Oficjalne otwarcie Giełdy oraz Targów Ogrodniczych
Strefa Scena: Występy artystyczne zespołów, pokazy, prezentacje
Strefa Edukacja: Wykłady popularnonaukowe, warsztaty tematyczne
Strefa Rozrywka: Gry i zabawy dla dzieci pod opieką animatorów czasu wolnego
17:00 Zamknięcie targów

Niedziela – 22.04.2018 r.:

10:00 Otwarcie Giełdy oraz Targów Ogrodniczych dla zwiedzających
Strefa Scena: Występy artystyczne zespołów, pokazy, prezentacje
Strefa Edukacja: Wykłady popularnonaukowe, warsztaty tematyczne
Strefa Rozrywka: Gry i zabawy dla dzieci pod opieką animatorów czasu wolnego
13:00 Rozstrzygnięcie konkursu na najsympatyczniejszego wystawcę
14:00 Zamknięcie targów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *