XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym

    Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie informuje, że w dniach 28-30 czerwca br. nad malowniczym Jeziorem Licheńskim odbędą się XIII Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Przed nami trzy dni emocji i zmagań podczas rozgrywania kolejnych konkurencji. O mistrzowski tytuł będą rywalizowały załogi druhen i druhów ochotników.

Pierwszego dnia o godzinie 20:00 tradycyjnie przez Licheń Stary przejedzie parada pojazdów z łodziami. Tuż po paradzie rozegrana zostanie pierwsza konkurencja: budowa wałów przeciwpowodziowych. Podczas kolejnych dwóch dni rozegrane zostaną kolejne konkurencje: wyścig łodzi wiosłowych, holowanie łodzi, rzuty ratownicze oraz konkurencja specjalna Waterfighters.
Mistrzostwa są formą intensywnego szkolenia niezbędnego w przygotowaniu do sprawnego prowadzenia działań ratowniczych, a ich celem jest:
Sprawdzenie stopnia wyszkolenia Strażaków Ochotników w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego.
Podnoszenie kwalifikacji poprzez rywalizację sportową.
Mobilizowanie do intensywnego szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego i powodziowego, zmierzającego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych.
Wymiana doświadczeń w zakresie akcji ratowniczych oraz zasad bezpieczeństwa na wodzie i nad wodą.
Przekazywanie społeczeństwu zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Integracja środowiska strażackiego z innymi służbami ratownictwa wodnego.
Popularyzacja idei i tradycji strażackich wśród społeczeństwa.

Mistrzostwa rozgrywane są, w siedmiu podstawowych konkurencjach na wodzie i lądzie oraz kategorii specjalnej. W konkurencjach rozgrywanych z użyciem łodzi motorowych Mistrzostwa są rozgrywane z podziałem na klasy silników łodzi motorowych.
Do startu w Mistrzostwach dopuszcza się łodzie motorowe w dwóch klasach mocy silnika, określonych w koniach mechanicznych (KM):
I klasa – do 49 KM
II klasa – od 50 KM

Oto kategorie XII Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym:

I. Konkurencja
Budowa Wału Przeciwpowodziowego
Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Zadaniem załogi jest zbudowanie wału przeciwpowodziowego z 21 worków napełnionych piaskiem w 2/3 objętości.
Załoga staje na linii START/META, po prawej stronie linii startu wzdłuż bocznej linii toru ustawione są worki z piaskiem (tor I i II ta sama strona). W momencie startu jeden z zawodników biegnie do uruchomionego przez Organizatora przed startem konkurencji agregatu, i podłącza najaśnicę, której zapalenie jest sygnałem do rozpoczęcia konkurencji dla pozostałej części załogi, która wraz z zawodnikiem zapalającym najaśnicę w dowolny sposób przenosi worki, na oznakowane miejsce, gdzie wzdłuż wyznaczonej linii i w sposób określony w schemacie konkurencji, układa wał przeciwpowodziowy.
Szwy worków muszą być widoczne na zewnętrznych bokach wału. Sędzia zatrzymuje czas i zalicza konkurencję w chwili, gdy zbudowany wał „stoi”, jest ułożony z 21 worków, a załoga przebiegnie linię START/META.
Konkurencja odbywa się przemiennie na dwóch torach, po zmroku przy sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem zestawu oświetleniowego składającego się z agregatu i najaśnicy.
Przed rozpoczęciem konkurencji Organizator zbuduje wzorcowy wał (piramidę) w pobliżu linii budowy wału. Na miejscu konkurencji znajduje się 21 worków i 3 worki zapasowe (razem 24 worki) napełnionych piaskiem. Organizator uruchomi i zabezpieczy rezerwowy agregat i najaśnicę.
Zbudowany Wał przeciwpowodziowy musi „stać” do czasu zakończenia konkurencji i być ułożony solidnie i szczelnie. W przypadku przewrócenia się wału, przed zakończeniem konkurencji załoga musi ułożyć wał ponownie. Załoga po zakończeniu konkurencji nie wyłącza oświetlenia, tylko biegnie na linię start/meta. W szczególnych przypadkach konkurencja może być rozgrywana przy świetle dziennym, ale z użyciem agregatu prądotwórczego i najaśnicy.

II. Konkurencja
Rzuty ratownicze kołem i rzutką ratunkową
Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Przed startem zawodnicy w wyznaczonych miejscach przygotowują rzutki i koło
Zadaniem załogi jest skuteczne wykonanie trzech rzutów kołem ratunkowym i rzutką do celu. Zawodnicy stają na linii START/META, sprzęt przygotowany przed startem kładą na pomoście. Nie wykonują rzutów próbnych i nie klarują rzutek. Po starcie zawodnicy w tym samym czasie wykonują rzuty, jeden kołem ratunkowym, drugi rzutką ratowniczą z wyznaczonego miejsca na pomoście. Pozostali zawodnicy pomagają zawodnikom wykonującym rzuty klarować linki.
Zawodnicy mają do dyspozycji 5 rzutów, z których 3 muszą być zaliczone.
Zadaniem zawodników jest trzykrotne przerzucenie koła i rzutki pomiędzy dwoma bojami (nr 1 i 2; odległość między bojami dla rzutki 1,8 m dla kola 2,20 m), odległość dla rzutki ratowniczej – 15 m, dla koła ratunkowego – 10 m; poprzez linie dorzutu wyznaczoną dwoma bojami (nr 3 i 4 rozstaw boi 4 m) minimalna linia dorzutu wynosi odpowiednio dla rzutki – 10 m i koła – 7 m.
Jeżeli po wykonaniu 5 rzutów rzutką lub kołem ratunkowym nie wykonano 3 rzutów zaliczonych, ale pięciokrotnie została zaliczona minimalna linia dorzutu zawodnik musi dopłynąć do rzuconego koła lub rzutki, przekroczyć z nimi (koło, rzutka) linię pomiędzy dwoma bojami (nr 1 i 2) (odpowiednio 15 i 10 m) i powrócić z kołem lub rzutką do pomostu, przy czym inny zawodnik stojący na pomoście może pomagać płynącemu, przyciągając go liną. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy koło lub rzutka znajdą się na pomoście, a załoga przekroczy linię START/META.
Konkurencję dopasowuje się do warunków pogodowych, przede wszystkim kierunku i siły wiatru.
Sędziowie sygnalizują i zaznaczają liczbę i poprawność rzutów lub ich nie wykonanie za pomocą białych i czerwonych chorągiewek umieszczanych w podstawie z otworami lub tablicy z ruchomymi białymi i czerwonymi znakami.

III. Konkurencja
Podejmowanie zagrożonego przez powódź przy użyciu łodzi motorowej
Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Zadaniem załogi jest podjecie zagrożonego przez powódź z pomostu, pływającego pomostu, lub tratwy pływającej zacumowanej przy pomoście.
Załoga stoi na pomoście jeden z zawodników asekuruje jednostkę podczas odbijania i podejmowania fantoma z pomostu. Załoga płynie do tego „pomostu” wykonując manewry wokół kolejnych trzech boi zgodnie rysunkiem trasy przedstawionym w regulaminie Mistrzostw.
Po dobiciu do pomostu, sternik ustawia manetkę na neutrał (rozłącza napęd śruby), zawodnik będący na pomoście trzyma łódź unieruchamiając ją (zawodnik nie przemieszcza się po pomoście trzymając łódź) podczas całej akcji ratowniczej. Po dobiciu jeden z ratowników wychodzi z łodzi na pomost (dopiero w momencie unieruchomienia łodzi przez zawodnika na pomoście) w wyznaczonej strefie (tyczki plastikowe z chorągiewkami), podejmuje fantoma i w wyznaczonej strefie przekazuje ratownikowi w łodzi.
Fantom musi zostać przekazany z „rąk do rąk”. Na fantomie muszą być „cztery ręce”: dwie zawodnika na łodzi i dwie „ratownika” na pomoście. Po podjęciu fantoma, załoga płynie do mety lotnej. Niedopuszczalne jest „rzucanie” fantomem, które karane będzie sekundami karnymi.
Możliwe jest dodanie bramki, boi lub szykany w celu utrudnienia konkurencji.

IV. Konkurencja
Wyścig łodzi wiosłowych
Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Zadaniem załogi jest przepłynięcie określonego wcześniej przez Organizatora dystansu za pomocą łodzi wiosłowej w jak najkrótszym czasie.
Łódź stoi na brzegu dziobem w kierunku wody z tym, że kil części rufowej łodzi znajduje się na wyznaczonej na brzegu linii. Załoga stoi na linii START/META. Po komendzie start załoga dobiega do łodzi wiosłowej z odległości 10 m, woduje ją, odpływa od brzegu wiosłując do boi nawrotnej pomiędzy bojami wyznaczającymi tor (boje prowadzące), znajdującej się w odległości min 50 m od brzegu.
Rozmieszczenie załogi w łodzi jest dowolne. Wiosła muszą znajdować się w dulkach i wiosłuje jeden zawodnik. Po przepłynięciu połowy dystansu, za boją nawrotną następuje obowiązkowa zmiana wiosłującego.
Załoga powraca i wyciąga łódź dziobem z wody tak, aby jej kil dotykał wyznaczonej na brzegu linii. Wiosła muszą znajdować się wewnątrz łodzi. Czas zatrzymywany jest, gdy załoga minie linię START/META.
Konkurencja może być rozgrywana przemiennie. Łódź (łodzie) wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora.
Strefa holowania – dwie boje w odległości min. 10 m od brzegu. Po zwodowaniu załoga musi zająć miejsca w łodzi w strefie holowania. W powrotnej drodze po minięciu tych boi załoga może opuścić łódź i ją holować do brzegu. Łódź wyciągnięta na brzeg nie może dotykać chorągiewek wyznaczających linię na brzegu.
W przypadku pęknięcia lub złamania wiosła w przypadku niezawinionego przez załogę uszkodzenia łodzi, załoga powtarza konkurencję po starcie wszystkich załóg.

V. Konkurencja
Holowanie łodzi wiosłowej łodzią motorową wraz z manewrowaniem
Załogi startują w składzie 3 osobowym.
Zadaniem załogi jest skuteczne wykonanie manewrów na wodzie łodzią motorową wokół boi oraz holowanie lekkiej łodzi (łódź holowana) z umieszczonymi wewnątrz kołem ratunkowym i/lub boją/bojami i/lub wiosłami (każda z rzeczy to wyposażenie) do mety.
Łódź motorowa ze zgaszonym silnikiem stoi przy pomoście asekurowana przez jednego z zawodników a pozostali zawodnicy stoją na pomoście. Po komendzie start załoga zajmuje miejsce w łodzi, uruchamia silnik i wykonuje konkurencję. Po odejściu łodzią motorową od pomostu załoga płynie przez bramkę z 2 boi, które pełnią także rolę mety lotnej. Po drodze wykonuje manewry wokół kolejnych dwóch boi.
Załoga podchodzi do łodzi holowanej, odcumowuje ją od boi cumowniczej (za dotknięcie boi cumowniczej nie są naliczane punkty karne),a następnie holuje na 5 m holu. Holowanie można rozpocząć po umocowaniu holu na stałe w części rufowej łodzi holującej. Następnie należy wykonać manewr slalomu wokół kolejnych boi i popłynąć do mety. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy obie łodzie (holująca i holowana) przekroczą linię mety lotnej. Sędzia zatrzymuje czas, gdy rufa łodzi holowanej minie linię mety.
W łodzi holowanej znajduje się wyposażenie. W przypadku odwiązania się liny holowniczej załoga ma obowiązek podjęcia holu i ponownego umocowania w łodzi.
W przypadku wypadnięcia wyposażenia z holowanej łodzi załoga ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia go w łodzi holowanej.

Konkurencja specjalna
Konkurencja specjalna stanowi niespodziankę Organizatora i jest opracowana przez Partnera Strategicznego.
Przewiduje się rozegranie tej konkurencji po 4 podstawowych konkurencjach Mistrzostw. Przewiduje się start maksymalnie 16 załóg zajmujących ostatnich 16 miejsc w klasyfikacji generalnej na czas przed rozegraniem tej konkurencji. Opis i schemat konkurencji zostanie przedstawiony załogom przed konkurencją.

VI. Konkurencja
Podejmowanie tonącego z wody do łodzi wiosłowej
Załogi startują w składzie 3 osobowym.
Zadaniem załogi jest dopłynięcie łodzią wiosłową do tonącego, podjęcie tonącego przez ratownika, przekazanie go do łodzi i dostarczenie na brzeg na wyznaczone miejsce. „Tonącym” jest fantom, podpięty do boi za pomocą karabińczyka.
Start do konkurencji jest taki sam jak w konkurencji Wyścig łodzi wiosłowych i konkurencja rozgrywana jest na tym samym torze. Konkurencja może być rozgrywana przemiennie. Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora.
Łódź stoi na brzegu dziobem w kierunku wody z tym, że kil części rufowej łodzi znajduje się na wyznaczonej linii. Załoga stoi na linii START/META. Po komendzie start załoga dobiega do łodzi wiosłowej z odległości 10 m, woduje ją, odpływa od brzegu wiosłując pomiędzy bojami wyznaczającymi tor (boje prowadzące) do boi znajdującej się w odległości min. 50 m od brzegu.
Po dopłynięciu do boi jeden z zawodników, ubrany w kamizelkę ratunkową wykonuje skok ratowniczy do wody i pomaga zawodnikom na łodzi podjąć „tonącego” z wody na pokład łodzi. Sam pozostaje w wodzie. Podejmowanie „tonącego” odbywa się w sposób dowolny.
Po zajęciu miejsc w łodzi załoga wiosłuje w kierunku brzegu holując jednocześnie pozostającego w wodzie ratownika, który może pomagać załodze; przy czym holowany ratownik musi się trzymać łodzi dwiema wyprostowanymi rękami w łokciach utrzymując głowę nad powierzchnią wody. Pozostałe części ciała pozostają zanurzone w wodzie i nie stykają się z łodzią.
Po powrocie załoga wyciąga łódź dziobem z wody tak, aby jej kil dotykał wyznaczonej na brzegu linii. Wiosła muszą znajdować się wewnątrz łodzi. Co najmniej dwóch zawodników wyjmuje fantom z łodzi i układa na macie w wyznaczonym miejscu. Następnie wszyscy zawodnicy (z holowanym zawodnikiem włącznie) biegną w kierunki linii START/META.
Czas zatrzymywany jest, gdy załoga minie linię START/META.
Start do konkurencji jest taki sam jak w konkurencji Wyścig łodzi wiosłowych i konkurencja rozgrywana jest na tym samym torze. Konkurencja może być rozgrywana przemiennie. Łódź wiosłowa (dulkowa) dostarczana jest przez Organizatora. Pozostałe warunki rozgrywania tej konkurencji są takie same jak w konkurencji – Wyścig łodzi wiosłowych. Opłynięcie boi po zewnętrznej stronie może być poprawione przez powrót i ponowne wpłyniecie na tor.

VII. Konkurencja
Manewrowanie łodzią motorową – slalom
Załogi startują w składzie 4 osobowym.
Zadaniem załogi jest pokonanie trasy slalomu pomiędzy bojami, wg schematu konkurencji. Łączna długość trasy slalomu, na której może być rozmieszczonych do 10 boi wynosi maksymalnie 1000 m.
Łódź motorowa ze zgaszonym silnikiem stoi przy pomoście asekurowana przez jednego z zawodników pozostali zawodnicy stoją na pomoście. Po komendzie start trzech zawodników zajmuje miejsce w łodzi, sternik uruchamia silnik i płynie na trasę slalomu, a następnie wykonuje manewry między bojami wg schematu konkurencji. Konkurencję uważa się za zakończoną, gdy łódź przepłynie linię lotnej mety między bojami. Sędzia zatrzymuje czas, gdy rufa łodzi minie linię mety wyznaczoną pomiędzy dwoma bojami.
Konkurencja rozgrywana jest w dwóch klasach łodzi.
Załoga wykonuje dwa przejazdy w odstępie czasowym. Do punktacji brany jest lepszy czas z poszczególnych przejazdów. W przypadku, gdy rozegranie drugiego przejazdu jest niemożliwe liczy się czas pierwszego przejazdu. Schemat konkurencji jest przedstawiany przez Sędziego Głównego podczas odprawy dowódców załóg przed Mistrzostwami, w szczególnym przypadku przed konkurencją.

Partnerem Strategicznym Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym jest Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Power Equipment i Honda Marine w Polsce.

INFORMACJE DODATKOWE:
Jeszcze czekamy na zgłoszenia:
Do mistrzostw zgłaszają się najlepsze i najbardziej doświadczone załogi Ochotniczych Straży Pożarnych, których przygotowanie z roku na rok pozwala na osiąganie coraz lepszych wyników.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane załogi Ochotniczych Straży Pożarnych do zgłaszania udziału w mistrzostwach. Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJRyGloy5SJqKQf75rFg2kfVJFWHVv7N6YHyDg9OEellcMQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
W tym roku chcemy wyjątkowo serdecznie zaprosić do udziału załogi, które dotychczas nie startowały w zawodach tej rangi, a dla najlepszych w gronie debiutantów przewidujemy specjalne nagrody.
Decyduje kolejność zgłoszeń!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *