X Posiedzenie KRIR oraz spotkanie Prezesów IR z Ministrem Rolnictwa

Krajowa Rada Izb Rolniczych analizując aktualną sytuacje w rolnictwie, wskazała następujące problemy:

 • Podjęcie działań w celu intensyfikacji działań dotyczących skutecznego zwalczenia ASF na terytorium Polski.
 • Wypłata wszelkich zobowiązań za choroby zwalczane z urzędu, w tym za ptasią grypę.
 • Wprowadzenie programów wsparcia rodzimej produkcji trzody chlewnej.
 • Kompleksowa nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników m.in. w zakresie: nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności zdania gospodarstwa rolnego, łączenia KRUS z ZUS do praw emerytalnych.
 • Kompleksowa zmiana systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 • Stworzenie Systemu Ochrony Dochodów Rolniczych.
 • Opracowanie zmian w systemie funkcjonowania oddłużenia gospodarstw rolnych.
 • Zmiana systemu szacowania i wypłat odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę łowną i prawnie chronioną. Ujednolicenie przepisów i wypłat odszkodowań za zwierzęta prawnie chronione.
 • Zmiana systemu szacowania i zgłaszania strat klęskowych w gospodarstwach rolnych.
 • Ujęcie przez Rząd RP rolników w Tarczy Antyinflacyjnej.
 • Zapewnienie zapisów w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 równego traktowania gospodarstw rolnych niezależnie od wielkości (z wyłączeniem cappingu) oraz
  1. wprowadzenie takich mechanizmów, działań i ekoschematów, które nie spowodują zmniejszenia krajowej produkcji rolnej i dochodów rolników,
  2. dofinansowanie II filara ze środków krajowych do maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach UE,
  3. wprowadzenie definicji aktywnego rolnika dla wszystkich gospodarstw niezależnie od wielkości.
 • Holding spożywczy.

Powyższe problemy zostały przedstawione na spotkaniu Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henrykiem Kowalczykiem, do którego doszło w dniu 25 listopada 2021 r.

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *