„Wzmacniamy polskie rolnictwo” – Opole

W Opolu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo”. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił na niej Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz priorytety na rok 2017.

– Strategia rozwoju obszarów wiejskich ma być wypracowana lokalnie, w oparciu o tzw. rdzenny potencjał – zapowiedział wiceminister informując, że będą powołane lokalne zespoły, które będą współpracowały z samorządami i ośrodkami doradztwa rolniczego. Ich zadaniem będzie określenie nie tylko potrzeb ale także i potencjału danego regionu. Na tej podstawie zostaną wyznaczone kierunki dalszego rozwoju.

– Naszym priorytetem są potrzeby rolników i stabilizacja ich dochodów – podkreślił wiceminister dodając, że – celem jest zbliżenie poziomu życia na wsi do tego w mieście.

Podsekretarz stanu zwrócił uwagę, że wypracowywana strategia rozwoju obszarów wiejskich jest częścią rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

– Musi ona uwzględniać specyfikę każdego regionu, jego potencjał i możliwości. To da podstawy do dywersyfikacji unijnych programów oraz środków krajowych, a w konsekwencji doprowadzi do lepszego i efektywniejszego wykorzystania wszystkich, dostępnych środków kierowanych na obszary wiejskie – podsumował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *