Wzmacniamy polskie rolnictwo – konferencja w Gorzowie Wielkopolskim

Wzmacniamy polskie rolnictwo – to hasło konferencji, która odbyła się dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie to zakończyło cyklu konferencji, które pod takim samym tytułem, organizowane były we wszystkich województwach w Polsce. Głównym ich celem było przedstawienie programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Mamy za sobą półtora roku funkcjonowania Programu Działań, które przyjął resort na lata 2015-2019. W tym czasie udało nam się bardzo wiele zrobić. Koncentrujemy się na priorytetach – powiedział podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel.

Do priorytetów tych minister Jurgiel zaliczył przede wszystkim poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, aktywną politykę zagraniczną, a także udostępnianie nowych rynków zbytu.

Uczestnicząca w dzisiejszej konferencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła o wpływie polityki społecznej na rozwój wsi i poprawę życia na terenach wiejskich. Pani minister przedstawiła także informacje dotyczące realizacji na wsi programu Rodzina 500 Plus.

– Jakość życia jest mocno związana z opłacalnością produkcji rolnej, z sytuacją gospodarczą, wzrostem wynagrodzeń, z sytuacją na rynku pracy. Istotne znaczenie ma też polityka społeczna, która w znacznej części jest adresowana właśnie do środowisk wiejskich – podkreśliła minister Rafalska.

W województwie lubuskim powstał już wojewódzki zespół rolny, który będzie pracował nad nową strategią dotyczącą obszarów wiejskich w tym regionie.

Wyniki prac, powoływanych z inicjatywy ministra Jurgiela wojewódzkich zespołów będą pomocne w wyznaczaniu kierunków działań w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

– Rozwój obszarów wiejskich musi się odbywać i odbywa się w sposób kompleksowy, spójny i przy wykorzystaniu środków finansowych z wielu polityk sektorowych – powiedział minister Jurgiel.

W ramach konferencji odbyły się również spotkania z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego, dyrektorami instytucji działających na rzecz wsi oraz z przedstawicielami Forum Rolniczego.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *