Wyższy zwrot akcyzy za ropę!

Sejm uchwalił zwiększenie zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Limit wzrośnie z 86 do 100 litrów na ha.

Równocześnie wprowadzono dodatkowy limit zużycia ropy do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP). Wynosić on będzie 30 litrów. Oznaczać to będzie wzrost wydatków budżetu z 860 mln zł do 1180 mln zł, a zwiększeni limitu ma odpowiadać rzeczywistemu wzrostowi zużycia paliwa na produkcję rolną.

Opozycja sejmowa proponowała wzrost do 120 litrów (120zł) na hektar, jednak ta poprawka przepadła trzeba głosami. Podczas dyskusji sejmowej podkreślano, że byłaby to wartość lepiej odpowiadająca rzeczywistemu wzrostowi zużycia paliwa. Strona rządowa przyznała, że takie rozwiązanie jest możliwe w najbliższych latach.

Jak powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, wprowadzenie dokładnego systemu oceny jakie jest faktyczne zużycie w każdym gospodarstwie oznaczałoby potrzebę zbudowania skomplikowanego mechanizmu administracyjnego. Tymczasem zdaniem rządu zaletą obecnego systemu jest prostota rozliczania faktur przez rolników.

– Jestem absolutnie przekonany, że ten mechanizm, prosty, skuteczny, uśredniający zużycie paliwa w gospodarstwach, wprowadzający dodatkową kategorię dla dużych gospodarstw, przede wszystkim ważną dla dużych gospodarstw produkujących bydło, jest mechanizmem bardzo dobrze pomagającym rolnikom – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

– W kolejnych latach będziemy ten mechanizm zwiększać, poprawiać, korygować, to jest sprawa otwarta i to będzie decyzja Wysokiej Izby. W tym roku jest to działanie bardzo oczekiwane przez rolników – powiedział J. K. Ardanowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *