Wyższe zasiłki chorobowe?

Wniosek o podwyższenie kwoty zasiłku chorobowego dla rolników.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wnioski Podkarpackiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie:

    podwyższenia kwoty zasiłku chorobowego przysługującego rolnikowi za każdy dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

    Przekazano, że aktualnie wypłacana kwota zasiłku chorobowego wynosi 10 zł za każdy dzień niezdolności do pracy i w tej niezmienionej wysokości obowiązuje już od 2009 r. czyli prawie 9 lat (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 21 maja 2009 r. Dz. U. nr 87 poz. 727). Samorząd rolniczy zwrócił uwagę, że w tym okresie znacząco zmieniła się wysokość płacy minimalnej i stawek godzinowych w innych sektorach gospodarki. Obowiązująca stawka zasiłku chorobowego wypłacana rolnikom jest w ocenie Zarządu KRIR rażąco niska i nie przystaje do dzisiejszych realiów.

    rozważenia możliwości zróżnicowania wysokości emerytury rolniczej w zależności od wysokości składek płaconych przez rolników.

    Zarząd KRIR zauważył, że rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha opłacają dodatkową składkę miesięczną na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Niestety ten fakt nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w wysokości otrzymywanej przez nich emerytury.

    rozważenia możliwości podjęcia działań, które spowodują poprawę opłacalności produkcji ekologicznej zbóż poprzez zwiększenie dopłat do produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *