Wysokość kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2020 r. (M.P z 2020 r. poz. 390) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za 2020 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 3 540 zł.

Chodzi o rozróżnienie sytuacji czy podatnik jest przede wszystkim rolnikiem, a przedsiębiorcą pozarolniczym – marginalnie; czy odwrotnie.

Jeśli podatnik będzie miał większy podatek do zapłaty, oznaczać to będzie, że działalność pozarolnicza jest jego dominującą. Stąd będzie musiał mieć ubezpieczenie społeczne w ZUSie, a nie KRUSie.

KRUS, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *