Wypadków w rolnictwie z roku na rok mniej, ale coraz więcej z nich kończy się śmiercią

Liczba wypadków śmiertelnych w rolnictwie jest obecnie najwyższa od 3 lat – tak wynika z danych opublikowanych przez KRUS. Przez 12 miesięcy 2016 roku w czasie pracy rolniczej zginęło aż 20 osób więcej niż w roku poprzednim. Te same dane wskazują, że ogólna liczba wypadków w czasie pracy rolniczej zmalała, zmiana w stosunku do 2015 roku wynosi 6,2 proc. Niestety, według analiz KRUS średnio 2/3 z nich kończy się trwałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Co rolnik może zrobić, aby zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych przed konsekwencjami takich sytuacji?

Dane opublikowane przez KRUS nie pozostawiają wątpliwości. Pomimo, że liczba wypadków przy pracy rolników nieznacznie, bo o nieco ponad 6 proc. spadła, nadal ich konsekwencje są poważne – w 2016 roku w przypadku aż 13 662 zdarzeń stwierdzono uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego. – Biorąc pod uwagę skalę konsekwencji, które ponoszą rolnicy i ich rodziny w efekcie wypadków, którym ulegają, warto zadbać także o dobrowolną polisę, która chroni nie tylko w czasie zawodowych aktywności, ale także w życiu prywatnym. Właśnie dlatego postanowiliśmy wprowadzić nową odsłonę ubezpieczenia Życie Casco, dedykowanego między innymi rolnikom – tłumaczy dr Filip Przydróżny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Osobowych Concordii Ubezpieczenia.

Nowa odsłona polisy Życie Casco, dostępna na rynku od 3 kwietnia br., daje możliwość ochrony ubezpieczeniowej nawet przez 30 lat z gwarancją stałej składki przez cały okres obowiązywania umowy. Co ważne, Concordia Ubezpieczenia wprowadziła możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia wynoszącej nawet 1 mln zł. Jednak co szczególnie istotne, ochrona Ubezpieczonego rolnika obejmuje nie tylko świadczenie po jego śmierci, ale także w wielu innych przypadkach.

– Jak pokazują dane KRUS, co 6 wypadek śmiertelny rolników w minionym roku wynikał z nagłego zachorowania, czyli np. zawału mięśnia sercowego, udaru lub wylewu krwi do mózgu. Jednak trzeba pamiętać, że konsekwencje poważnego zachorowania są szersze niż śmierć. Często te choroby uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dlatego też polisa rolnika powinna chronić zarówno jego, jak i jego rodzinę, także w takich przypadkach, umożliwiając przeznaczenie dodatkowych funduszy na leczenie lub rehabilitację – mówi dr Filip Przydróżny.

Od kwietnia br. ubezpieczenie Życie Casco obejmuje także sytuację zachorowania na 26 chorób: zaczynając od nowotworów, poprzez zawał serca, udar mózgu, przeszczepianie narządów, ciężkie oparzenie, po operację zastawek serca, czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Istnieje także możliwość wybrania ograniczonego wariantu ochrony tylko na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy lub łagodny nowotwór mózgu. Co ważne, w przypadku niepowiązanych ze sobą zachorowań w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony ma możliwość otrzymania kilkukrotnej wypłaty przysługujących mu świadczeń.

Z myślą o rolnikach polisa Życie Casco może także zostać uzupełniona o takie zdarzenia jak niezdolność do pracy w gospodarstwie w następstwie wypadku przy pracy rolniczej. Produkt jest dedykowany osobom w wieku od 16 do 70 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *