Wypadek na gospodarstwie rolnym, a odszkodowanie z Polisy OC Rolników

W Polsce cały czas mamy do czynienia z bardzo dużą ilością wypadków na gospodarstwach rolnych. Według oficjalnych danych KRUS jest to kilkanaście tysięcy zdarzeń w ciągu roku. Najczęściej są to urazy takie jak: złamania kości, zwichnięcia, rozcięcia pozostawiające blizny. Pomimo, iż jest możliwość ubiegania się o odszkodowanie z KRUS, niewiele osób ma świadomość tego, że można dochodzić swojego odszkodowania z polisy OC Rolników.

 

Warto zaznaczyć fakt, że aby ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC Rolników, poszkodowany nie musi być płatnikiem składek do KRUS, zdarzenie nie musi być zgłoszone do KRUS. Odszkodowanie należy się każdej osobie, która poniosła uraz w wyniku wypadku na gospodarstwie rolnym.
Pamiętaj i bądź świadomy tego, że:

  • Każdy, kto został pokrzywdzony w wyniku pracy osoby drugiej na gospodarstwie rolnym, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC Rolników (art. 415 Kodeksu Cywilnego).
  • Poszkodowany, który doznał urazu w wyniku awarii maszyny lub urządzenia, ma możliwość starania się o odszkodowanie z polisy OC Rolników (art. 435 Kodeksu Cywilnego).
  • Osoba, która została poszkodowana w wyniku kontaktu ze zwierzęciem gospodarczym, ma prawo do świadczenia odszkodowawczego (art.  431 Kodeksu Cywilnego).

Wypadki na gospodarstwach rolnych, w których można ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC Rolników przedawniają się po 3 latach, licząc od dnia zdarzenia do końca trzeciego roku kalendarzowego. W tym czasie musi nastąpić zgłoszenie do towarzystwa ubezpieczeniowego, po tym terminie zgłoszenie roszczeń do ubezpieczyciela jest nie możliwe. Wyjątkiem są zdarzenia, gdzie sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności z kodeksu karnego i został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, wówczas okres przedawnienia wynosi 20 lat.

 

 

 

 

PIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *