Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

W odpowiedzi projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu.

W §1 ust. 1 punkt 1 i 2, przepis nie jest jasny, kto będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wizji terenowej oraz będzie odpowiedzialny za oznakowanie gatunków chronionych i miejsc istotnych dla tych gatunków. Jeżeli zadanie to będzie powierzone administracji, przyczyni się do dalszej biurokratyzacji.

W §1 ust. 1 punkt 5, należałoby dodać wyraz „zasiedlone” po wyrażeniu – drzewa dziuplaste. Zasiedlone drzewa dziuplaste powinno się „pozostawić do ich naturalnego rozpadu”. Do tej pory, co było często podnoszone przez rolników Nadleśnictwa dokonywały wycinki lasów i zadrzewień pomimo trwającego okresu lęgowego, natomiast rolnikom nie wolno było w tym okresie wycinać drzew.

W § 1 ust. 1 pkt 6 – należałoby się zastanowić nad zasadnością punktu 6 – dotyczącego pozostawiania martwych drzew. Las gospodarczy należy pielęgnować z największą starannością, a martwe drzewa mogą być źródłem wystąpienia szkodliwych organizmów (korników), zwiększać ryzyko pożaru w lesie, a także być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, np. zwalenia się martwego drzewa (posuszu) na człowieka.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *