Wycofywane substancje czynne

W styczniu weszły w życie Rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) nr 2020/17 oraz 2020/18 w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia do stosowania w środkach ochrony roślin substancji czynnych chloropiryfos oraz chloropiryfos metylu.

Zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin zawierających chloropiryfos oraz chloropiryfos metylu zostały wycofane 16 lutego 2020 r. Po tej dacie nowe partie środków nie mogą być wprowadzane na rynek.

Sprzedaż środków wprowadzonych do obrotu przed 16 lutego 2020 r. będzie możliwa do 1 kwietnia 2020 r., natomiast ich stosowanie może mieć miejsce do 16 kwietnia 2020 r.

Pełna treść komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wycofanie-substancji-czynnych-chloropiryfos-oraz-chloropiryfos-metylu
Ponadto w ostatnim czasie wycofane zostały zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające takie substancje czynne jak: desmedifam, chlorprofam, chlorotalonil, dimetoat i metiokarb. Szczegółowe informacje dotyczące terminów na sprzedaż i stosowanie środków zawierających ww. substancje czynne, znajdują się w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat—nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *