WWF chce zmienić Wspólną Politykę Rolną

WWF, światowa organizacja ekologiczna, chce zmienić WPR. Rozpoczęła szeroko zakrojoną kampanię społeczną w tej sprawie. Niestety nie podaje w niej żadnych postulatów.

Rok 2020 jest kluczowym momentem dla przyszłości europejskiej polityki rolno-żywnościowej. W tym roku Unia Europejska i rządy krajowe podejmą najważniejsze decyzje. W czasie zagrożeń kryzysem klimatycznym, degradacją środowiska naturalnego, wyludnieniem obszarów wiejskich – konieczne jest działanie, by w przyszłości europejskie rolnictwo gwarantowało bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom UE – napisano w stanowisku. 

Wkraczamy w gorącą fazę negocjacji reformy WPR – to moment, w którym możemy zapobiec zmarnowaniu kolejnej dekady, Europejskie polityki rolna i żywnościowa muszą zostać zmienione – podkreśla WWF.

Rolnicy i konsumenci w całej Unii Europejskiej połączyli siły w ramach kampanii „Dobra żywność, Dobre rolnictwo” – #GoodFoodGoodFarming. Jest ona wspierana przez ponad 300 organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 22 krajów. 

Kampania prowadzona pod hasłem “Niech Cię usłyszą posłowie EU!” rozpoczęła się 19 maja, w dniu kiedy europosłowie zaczną znowu pracować nad zaplanowaniem Wspólnej Polityki Rolnej na kolejne siedem lat. 

Celem kampanii „Dobra żywność, Dobre rolnictwo” jest uświadomienie, że:

  • unijna polityka rolna dotyczy nas wszystkich, 
  • rolnictwo musi zostać przekształcone w ramach WPR,
  • społeczeństwo obywatelskie może i powinno mieć wpływ na reformę WPR,

a także przekonanie europosłów biorących udział w pracach nad reformą WPR i głosowaniach oraz rządów krajowych w zakresie wprowadzania WPR w planach strategicznych każdego kraju.

Rok 2020 jest kluczowym momentem dla przyszłości europejskiej polityki rolno-żywnościowej. W tym roku Unia Europejska i rządy krajowe podejmą najważniejsze decyzje. W czasie zagrożeń kryzysem klimatycznym, degradacją środowiska naturalnego, wyludnieniem obszarów wiejskich – konieczne jest działanie, by w przyszłości europejskie rolnictwo gwarantowało bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom UE. 

WWF, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *