Wstępne wyniki plonowania bobowatych w doświadczeniach porejestrowych

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki plonowania odmian bobowatych z Krajowego rejestru badanych w doświadczeniach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

Dodatkowo podano wyniki plonowania jednej odmiany grochu siewnego badanej rozpoznawczo. W opracowaniu nie uwzględniono wyników plonu odmian soi, które zostaną upowszechnione po zakończeniu realizacji wszystkich doświadczeń. Wyniki z roku 2017
mają charakter wstępny, dlatego po dokonaniu pełnej weryfikacji mogą ulec niewielkiej zmianie. Zweryfikowane wyniki zostaną opublikowane w terminie późniejszym, w ramach serii – Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych. Bobowate grubonasienne.

Odmiany w tabelach  uszeregowano  w obrębie wydzielonych  grup,  a  w  ich ramach, według malejącego plonu w roku 2017 lub w latach 2016 i 2015 (w przypadku odmian niebadanych w bieżącym sezonie wegetacyjnym). Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj ich wyhodowania.

Raport jest do pobrania tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *