Wspomogli tych, którzy stracili w przymrozkach

Firma Arysta LifeScience Polska wspólnie ze  Stowarzyszeniem W.A.R.K.A.  przekazała gospodarstwom, które ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków pakiety produktów do ochrony upraw o wartości 15 000 zł. O środki ochrony mogły ubiegać się gospodarstwa o powierzchni od 3-10 ha z minimum dwójką uczących się dzieci, zlokalizowane na terenie gminy Warka.

Tegoroczne ekstremalne warunki pogodowe (przedłużająca się zima, przymrozki, wichury, gradobicia) szczególnie doświadczyły rolników. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa specjalne komisje właśnie kończą dokonywać oceny strat, jakie w tym roku wyrządziły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Z zebranych dotąd danych wynika, że straty poniosło ponad 20 tysięcy gospodarstw, a ich wysokość szacuje się na blisko 400 mln złotych, przy czym nie jest to ostateczna wartość, gdyż do Ministerstwa ciągle spływają raporty od kolejnych komisji. Przymrozki, które wystąpiły na początku kwietnia oraz w maju największe straty wyrządziły w uprawach drzew, krzewów owocowych i truskawek. W przypadku drzew pestkowych  szacuje się je w niektórych miejscach nawet na 90%, lepiej wygląda sytuacja w sadach jabłoniowych, choć i w tych nawet jeśli zawiązanie było dobre to czerwcowe i lipcowe gradobicia z pewnością przyczynią się do strat w wysokości i jakości plonu.

Sytuacja gospodarzy jest o tyle trudna, że pomimo uszkodzeń lub braku owoców nie mogą zapominać o ochronie swoich upraw. Wszelkie zaniedbania mogą mieć wpływ na kondycję upraw i wysokość plonów w przyszłych latach. Mając to na uwadze firma Arysta LifeScience- producent środków ochrony we współpracy ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A zorganizowała projekt wsparcia gospodarstw dotkniętych stratami przymrozkowymi. W pakietach produktów przekazanych sadownikom znalazły się takie środki jak: Captan 80 WG, Indofil 80 WP, Pyrus 400SC (fungicydy), Raptor 263 SC (herbicyd), Zoom 110SC (insektycyd) oraz biostymulator Asahi SL. Oceny wniosków dokonało Stowarzyszenie W.A.R.K.A. organizacja działającą na rzecz aktywizowania mieszkańców gminy Warka oraz powiatu grójeckiego, a także promocji regionu. Ponadto organizacja wspiera aktywność seniorów, rozwój młodzieży – m.in. prowadząc konkursy, szkolenia, dofinansowania oraz przyznając stypendia, a także działa na rzecz promocji turystycznej okolicy. Firma Arysta LifeScience wraz ze Stowarzyszeniem W.A.R.K.A. współpracują także w ramach projektu Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *