Współpraca żywieniowców z lekarzami weterynarii

Polskie przepisy wykonawcze do unijnych rozporządzeń dotyczących ograniczenia antybiotyków w hodowli zwierząt gospodarskich nie zostały jak dotąd wydane. Brak wyraźnych wytycznych sprawia, że przygotowania na fermach mogą rozpocząć się zbyt późno, narażając hodowców na straty finansowe, a zwierzęta na pogorszenie statusu zdrowotnego ze względu na radykalną zmianę warunków hodowli. Można tego uniknąć, już teraz podejmując odpowiednie kroki w celu przystosowania ferm do nowych realiów.W przygotowaniu do nowych warunków, a więc przede wszystkim we wdrażaniu profilaktyki mastitis w gospodarstwach, hodowcom pomagają doradcy żywieniowi w ramach Akademii Zdrowego Wymienia. Do współpracy zaprosili lekarzy weterynarii, m.in. organizując dla nich Kongres Weterynaryjny, w trakcie którego 140 uczestników – lekarzy weterynarii i żywieniowców rozmawiało m.in. o tym, jak razem pracować, jakie działania podjąć, by zwiększyć świadomość hodowców związaną z nowymi restrykcjami oraz, jak ich wspierać i przygotowywać na zmiany.

DeHeus, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *