Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dla wnioskowanej liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków ustala się następujące współczynniki redukcji:

 

Lp.

Gatunek drobiu

Współczynnik redukcji

1.

Kury nioski (objęte kodem CN 0105 94 00)

2.

Brojlery kurze (objęte kodem CN 0105 94 00)

0,9364

3.

Kaczki rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 10)

4.

Gęsi rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 20)

5.

Gęsi reprodukcyjne (objęte kodem CN 0105 99 20)

6.

Indyki (objęte kodem CN 0105 99 30)

0,8521

 

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że łączna kwota zapotrzebowania na środki finansowe wynikająca z rozpatrzonych wniosków nie przekracza kwoty dostępnych środków finansowych na mechanizm, w związku z tym, nie ustala się współczynnika przydziału wsparcia.

Wnioski o taką pomoc można było składać od 15 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O taką pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, która wystąpiła  w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r., otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *