Wsparcie dla postulatów Koalicji Na Rzecz Biopaliw

Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera działania Koalicji na Rzecz Biopaliw.

Zarząd KRIR wraz z innymi organizacjami z otoczenia krajowego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego poparł postulaty zawarte w piśmie Koalicji na Rzecz Biopaliw do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło w sprawie najnowszych informacji o proponowanych przez Ministerstwo Energii zmianach przepisów w zakresie biopaliw w Polsce, a także ich praktycznych skutków w obszarze gospodarki, rolnictwa oraz pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Realizacja zaproponowanych zmian przepisów może w dramatyczny sposób pogorszyć sytuację polskiego rolnictwa, które produkuje i sprzedaje na rzecz biopaliw rokrocznie ok. 2,0 mln t rzepaku i 1 mln t zbóż.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *